Výsledky vyhľadávania

 1. Výsledky monitoringu lýkožrouta severského v Česku v roce 2016
  Knížek Miloš
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 96, č. 2 (2017), s. 46-47. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  článok

  článok


 2. Monitoring mykoflóry smrekových monokultúr na bývalých nelesných pôdach a perspektívy ďalšieho výskumu
  Mihál Ivan SAVEKLES - Ústav ekológie lesa
  Luptáková Eva
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 50, č. 2 (2016), s. 108-117. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Monitoring lykožrúta smrekového na LS Nitrianske Pravno elektronický zdroj
  Priehoda Valentín
  Hlaváč Pavol (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=093FABE64BBAAF120438F86F11AD
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Konferencia nielen o medveďoch
  Rajská Marianna
  Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 68, č. 2 (2016), s. 42-43. - Bratislava Bratislava : Spoločnosť 7 PLUS : News and Media Holding, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 5. Monitoring lisovacieho procesu tvarovaných preglejok elektronický zdroj
  Birka Ľubomír
  Réh Roman (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23181&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Štúdie o Tatranskom národnom parku : zborník referátov a vedeckých príspevkov z konferencie k 10. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách. 11 (44)
  Fleischer Peter (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Homolová Zuzana (Vedecký redaktor)
  Šturcel Marián (Vedecký redaktor)
  Fleischer Peter (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Homolová Zuzana (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 339 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Rys ostrovid v Pošumaví
  Poledníková Kateřina
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 63, č. 6 (2015), s. 30-32. - Praha : Myslivost, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 6
  článok

  článok


 8. Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny : certifikovaná metodika
  Salašová Alena
  Sedláček Jozef
  Trpáková Lenka
  Martinková Kuchyňková Hana
  Brno : Mendelova univerzita v Brně , 2015. - 87 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 9. Measurement and evaluation of environmental factors
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kontrišová Oľga TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ollerová Hana TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zacharová Andrea TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Beseda Imrich (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Bublinec Eduard (Recenzent)
  Ladomerský Juraj (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 226 s. : obr., tab., 26 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 10. článok

  článok