Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Hodnotenie pestovania semenáčikov buka lesného rôznymi technológiami elektronický zdroj
  Hruška Erik
  Repáč Ivan (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AAAFA15F666DC
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Reakcia sadeníc lesných drevín na stres zo sucha elektronický zdroj
  Smolár Marián
  Repáč Ivan (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4089F479404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Huby ako bioindikátory stavu prostredia elektronický zdroj
  Hires Gergö
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Rozšírenie mykoríznych húb vo vybraných častiach územia elektronický zdroj
  Huličiaková Zuzana
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=18011&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Spektrum makromycétov v lesných porastoch prírodnej rezervácie elektronický zdroj
  Šavrtková Lucia
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=18013&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor