Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie vývoja vybraných jedľobukových porastov vo výskumno-účelovom objekte "Komárnik"
  Štefančík Igor
  Lesnícky časopis : vedecký štvrťročník pre všetky oblasti lesníckeho výskumu. Roč. 59, č. 4 (2013), s. 229-239. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 4
  2013: 1-4
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 2. Výberová metóda na zisťovanie nadzemnej dendromasy a zásoby uhlíka v lesnom ekosystéme
  Šmelko Štefan
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen. Roč. 53, č. 2 (2011), s. 71-89. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-2, zvl. č. 1
  článok

  článok


 3. Kalkulátor výtěžnosti nadzemní dendromasy
  Natov Pavel
  Sačkov Ivan TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Lesnická práce. Roč. 87, č. 11 (2008), s. 30. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 11
  2008: 7-12
  článok

  článok


 4. Klimatické podmienky a produkcia nadzemnej dendromasy rovnorodých porastov orecha čierneho (Juglans nigra L.) na Slovensku
  Tokár Ferdinand
  Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV : autochtónne a alochtónne dreviny v zmenených podmienkach prostredia : zborník referátov z vedeckej konferencie Arborétum Mlyňany SAV 15.-16.10.2008. S. 67-74. - Mlyňany, 2008 : Arborétum Mlyňany - Ústav dendrobiológie SAV
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. 30-year influence of thinning from above on production of aboveground biomass i European chesnut (Castanea sativa Mill.) monocultures
  Tokár Ferdinand
  Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. Vol. 24, no. 1 (2005), s. 14-24. - Bratislava : Academic electronic press, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-4
  článok

  článok


 6. European chestnut (Castanea sativa Mill.) aboveground dendromass and its impact on composition of phytocoenoses in Jelenec Castanetarium PA
  Tokár Ferdinand
  Kukla Ján
  Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. Vol. 24, no. 3 (2005), s. 217-230. - Bratislava : Academic electronic press, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-4
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 7. Aboveground biomass production and leaf area index in various types of chestnut (Castanea sativa Mill.) stands in Slovakia
  Tokár Ferdinand
  Krekulová Elena
  Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. Vol. 23, no. 3 (2004), s. 342-352
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 1, 3-4
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 8. Aboveground dendromass production in tended pure stands of Spanish chesnut (Castanea sativa Mill.)
  Tokár Ferdinand
  Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. Vol. 21, no. 2 (2002), s. 166-175. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: 1-4, Supplement 2
  kniha

  kniha


 9. Energy content of the aboveground biomass of Quercus rubra L. and Juglans nigra L.
  Konôpková Jana Ústav ekológie lesa, Nitra
  Tokár Ferdinand
  Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. Vol. 19, no. 1 (2000), s. 10-22. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-4, suppl. 1-4/2000
  kniha

  kniha


 10. Možnosti pestovania introdukovaných drevín v intenzívnych porastoch 1. a 2. lvs
  Soják Dušan LVÚ, Zvolen
  Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach : zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa, Zvolen 5. a 6. september 2000. S. 27-29. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 / Saniga Milan 1951-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha