Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum matríc a identifikácie znečistenia nepolárnymi extrahovateľnými látkami v prírodnom prostredí elektronický zdroj
  Zahorcová Miroslava
  Samešová Dagmar (Školiteľ (konzultant)) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=15126&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Výskum environmentálneho zaťaženia ropnými látkami z malých zdrojov znečistenia
  Hybská Helena (305) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar (Školiteľ (konzultant)) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2011. - 137 s. : 37 obr., 50 tab., graf., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 3. Vpyv teploty a vlhkosti na priebeh biologickej odbúrateľnosti ropných látok v lesnej pôde z procesu ťažby dreva
  Jančigová Anna
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2011. - 60 s. : 12 obr., trab., graf., príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Problémy monitoringu nepolárnych extraktívnych látok vo vodách. Možnosti a limity UV spektrofotometrie
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IV : zborník referátov. S. 39-47. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002 / Kontrišová Oľga 1943- ; Váľka Jozef 1952-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Špecifické problémy analýzy nepolárnych extrahovateľných látok : II. Kalibračné závislosti UV spektrofotometrického stanovenia jednotlivých produktov
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar
  Acta facultatis ecologiae (Zvolen), Vol. 8. S. 141-147. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 / Bitušík Peter 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Špecifické problémy analýzy nepolárnych extrahovateľných látok : III. Absorbancie v UV oblasti zmesí nepolárnych extrahovateľných látok
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar
  Acta facultatis ecologiae (Zvolen), Vol. 8. S. 149-156. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 / Bitušík Peter 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. kniha

  kniha


 8. Vyluhovatelnost odpadů : Srovnání parametrů s normou pro pitnou vodu
  Bednařík Vratislav
  Vondruška Milan
  Samsonek Jiří
  Odpady. Roč. 9, č. 3 (1999), s. 14-15
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 3
  kniha

  kniha


 9. Špecifické problémy analýzy nepolárnych extrahovateľných látok
  Samešová Dagmar
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Acta Facultatis Ecologiae, Vol. 6. S. 247-252. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. NEL - analytika a interpretácia výsledkov : zborník prednášok zo seminára v Žiline 28.1.1999. aktuálne ekologické otázky E-99
  Prešov : BIJO Slovensko , 1999. - 103 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1