Výsledky vyhľadávania

 1. Ochrana biodiverzity liečivých rastlín na trávno-bylinných spoločenstvách vo výbranom území elektronický zdroj
  Bariš Rodan
  Kočík Karol (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25202&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Ekologicko-mikrobiologická analýza vodnej nádrže Ružín elektronický zdroj
  Faturová Zuzana
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23583&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Miestny územný systém ekologickej stability pre kataster obce Kremnica elektronický zdroj
  Karácsonyová Jana
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23578&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Povodne a ich vplyv na biodiverzitu v podmienkach Slovenska elektronický zdroj
  Bariš Rodan
  Škvarenina Jaroslav (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21767&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Přístup státní ochrany přírody k omezení a likvidaci invazních druhů
  Görner Tomáš
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 28, č. 2 (2014), s. 29-31. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok


 6. Reprezentatívne geoekosystémy
  Izakovičová Zita
  Miklós László TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 48, č. 3 (2014), s. 184-188
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok


 7. K aktuálnym otázkam výskumu vtáctva na Slovensku
  Jarčuška Benjamín
  Tichodroma : ornitologický časopis. Č. 26 (2014), s. 78-89. - Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 26
  kniha

  kniha


 8. Energetický potenciál solárnej energie Slovenska elektronický zdroj
  Kostelanský Jakub
  Bahýl Vladimír (Iní) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20606&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Ochrana biodiverzity je potrebná na všetkých úrovniach
  Rybanič Rastislav
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 19, č. 4 (2014), s. 10-11. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-6
  článok

  článok


 10. Zabezpečenie odstraňovania a regulácie populácií inváznych nepôvodných druhov organizmov v Slovenskej republike
  Ulrych Libor
  Gojdičová Ema
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 48, č. 2 (2014), s. 76-80. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok