Výsledky vyhľadávania

 1. Ecological networks and territorial systems of ecological stability
  Miklós László TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Diviaková Andrea TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Izakovičová Zita
  Cham : Springer Nature , 2019. - xv, 152 s. : obr., tab., obr. príl. za textom, 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 2. Návrh miestnho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Bzovík elektronický zdroj
  Raniak Andrej
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B439E4020F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Ochrana biodiverzity liečivých rastlín na trávno-bylinných spoločenstvách vo výbranom území elektronický zdroj
  Bariš Rodan
  Kočík Karol (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25202&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Ekologicko-mikrobiologická analýza vodnej nádrže Ružín elektronický zdroj
  Faturová Zuzana
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23583&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Miestny územný systém ekologickej stability pre kataster obce Kremnica elektronický zdroj
  Karácsonyová Jana
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23578&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Povodne a ich vplyv na biodiverzitu v podmienkach Slovenska elektronický zdroj
  Bariš Rodan
  Škvarenina Jaroslav (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21767&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Přístup státní ochrany přírody k omezení a likvidaci invazních druhů
  Görner Tomáš
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 28, č. 2 (2014), s. 29-31. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok


 8. Reprezentatívne geoekosystémy
  Izakovičová Zita
  Miklós László TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 48, č. 3 (2014), s. 184-188
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok


 9. K aktuálnym otázkam výskumu vtáctva na Slovensku
  Jarčuška Benjamín
  Tichodroma : ornitologický časopis. Č. 26 (2014), s. 78-89. - Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 26
  kniha

  kniha


 10. Energetický potenciál solárnej energie Slovenska elektronický zdroj
  Kostelanský Jakub
  Bahýl Vladimír (Iní) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20606&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor