Výsledky vyhľadávania

 1. Integrovaná ochrana lesa a krajiny elektronický zdroj : recenzovaný zborník z konferencie usporiadanej pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Jaroslava Kmeťa, PhD. a doc. Ing. Milana Kodríka, CSc.
  Hlaváč Pavol (Vedecký redaktor) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Kelbel Peter (Recenzent)
  Kunca Andrej (Recenzent)
  Blaško Luboš (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 100 s. [CD-ROM] : obr., tab., grafy, fotogr. príl. za textom, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (8) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Hodnotenie vplyvov zriadenia permakultúrneho parku na biodiverzitu v k.ú. Beluj elektronický zdroj
  Cibulová Slávka
  Kočická Erika (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25068&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Právna charakteristika vybraných socio-ekonomických javov elektronický zdroj
  Hybský Michal
  Čerkala Emil (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21716&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Ochrana, tvorba a manažment krajiny
  Belčáková Ingrid
  Bratislava : Trio Publishing , 2013. - 128 s. : 99 obr., 23 tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1

 7. Vybrané analýzy a syntézy projektu miestneho územného systému ekologickej stability v katastri obce Beluj elektronický zdroj
  Herchlová Nikola
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20175&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Súčasný stav a východiská protipovodňovej ochrany v SR - technické a biotechnické opatrenia v povodiach elektronický zdroj : zborník príspevkov z konferencie, Zvolen, 15. máj 2013
  Jakubis Matúš (Vedecký redaktor) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Podkonický Ladislav (Vedecký redaktor)
  Jakubis Matúš (Recenzent) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Macura Viliam (Recenzent)
  Jurík Ľuboš (Recenzent)
  Podkonický Ladislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť ochrany prírody a využitia krajiny obce Kamenica
  Drábová Monika
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 46, č. 5 (2012), s. 267-270. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 5
  2012: 1-6
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 10. kniha

  kniha