Výsledky vyhľadávania

 1. Integrovaná ochrana lesa a krajiny elektronický zdroj : recenzovaný zborník z konferencie usporiadanej pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Jaroslava Kmeťa, PhD. a doc. Ing. Milana Kodríka, CSc.
  Hlaváč Pavol (Vedecký redaktor) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Kelbel Peter (Recenzent)
  Kunca Andrej (Recenzent)
  Blaško Luboš (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 100 s. [CD-ROM] : obr., tab., grafy, fotogr. príl. za textom, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (8) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Krajina a lidé
  Petřík Petr (Vedecký redaktor)
  Macková Jana (Vedecký redaktor)
  Fanta Josef (Vedecký redaktor)
  Praha : Academia , 2017. - 170 s. : far. obr., mapy, 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1

 3. Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska a ich význam
  Špulerová Jana
  Štefunková Dagmar
  Dobrovodská Marta
  Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied , 2017. - 142 s. : obr., tab., grafy, mapy, far. obr. príl. za textom, 31 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 4. Hodnotenie vplyvov zriadenia permakultúrneho parku na biodiverzitu v k.ú. Beluj elektronický zdroj
  Cibulová Slávka
  Kočická Erika (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25068&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Právna charakteristika vybraných socio-ekonomických javov elektronický zdroj
  Hybský Michal
  Čerkala Emil (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21716&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Ochrana, tvorba a manažment krajiny
  Belčáková Ingrid
  Bratislava : Trio Publishing , 2013. - 128 s. : 99 obr., 23 tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  4, z toho voľných 3, prezenčne 1

 9. Vybrané analýzy a syntézy projektu miestneho územného systému ekologickej stability v katastri obce Beluj elektronický zdroj
  Herchlová Nikola
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20175&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Súčasný stav a východiská protipovodňovej ochrany v SR - technické a biotechnické opatrenia v povodiach elektronický zdroj : zborník príspevkov z konferencie, Zvolen, 15. máj 2013
  Jakubis Matúš (Vedecký redaktor) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Podkonický Ladislav (Vedecký redaktor)
  Jakubis Matúš (Recenzent) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Macura Viliam (Recenzent)
  Jurík Ľuboš (Recenzent)
  Podkonický Ladislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor