Výsledky vyhľadávania

 1. Nástroje ke zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí v ochraně ovzduší
  Kužel Jan
  Morávek Jiří
  Ochrana ovzduší. Roč. 18, č. 2 (2006), s. 22-26 (Příloha časopisu Ochrana ovzduší). - Praha : Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-6
  článok

  článok

 2. Kompendium ochrany kvality ovzduší : část 2: Chemické aspekty znečištěného ovzduší - troposférický ozon
  Fiala Jaroslav
  Závodský Dušan
  Ochrana ovzduší. Roč. 15, č. 3 (2003), s. 1-22 (Príloha časopisu). - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-6
  kniha

  kniha

 3. Ochrana ovzdušia. Separácia tuhých častíc
  Mačala Jozef
  Vanek Miroslav TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Salva Jozef TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Carach Viliam
  Bálintová Magdaléna (Recenzent)
  Krišťák Ľuboš (Recenzent) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 106 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1
 4. Monitorovanie emisií z technologických zariadení
  Gašparovič Dominik
  Žarnovský Jozef
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 21, č. 7-8 (2017), s. 68-69. - Žilina : MEDIA/ST, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 7-8
  článok

  článok

 5. Efektivita odlučovacích zariadení v spoločnostiI NEMAK SLOVAKIA s.r.o. oproti iným odlučovacím zariadeniam elektronický zdroj
  Bohoš Peter
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24633&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Preskúmanie funkčnosti environmentálneho auditu v podniku PPS Group a.s. elektronický zdroj
  Tučeková Andrea
  Čerkala Emil (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24901&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Engineering of environment protection
  Černecký Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Neupauerová Andrea TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Piatrik Milan (Recenzent)
  Hostin Stanislav (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 208 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1
 8. Prioritné úlohy Sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR
  Jánová Vlasta
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 20, č. 1 (2015), s. 10-11. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1-6
  článok

  článok

 9. Znečistenie ovzdušia a jeho monitoring modernými metódami
  Luby Štefan
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 49, č. 4 (2015), s. 221-226. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1-4
  článok

  článok

 10. Návrh a úprava zostavy pre meraciu aparatúru na odlučovanie TZL elektronický zdroj
  Mazúch Ján
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23707&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor