Výsledky vyhľadávania

 1. Zpracování odpadních plastů obsahujících halogenované sloučeniny
  Kuraš Mečislav
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 28, č. 9 (2018), s. 23-24. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 9
  článok

  článok

 2. Biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov
  Bakoš Dušan
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 21, č. 12 (2017), s. 72-73. - Žilina : MEDIA/ST, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 12
  kniha

  kniha

 3. Polybet - technologie materiálového využití odpadních plastů
  Čermák Jan
  Materiály pro stavbu. Roč. 23, č. 7 (2017), s. 26-28. - Praha Praha : Springer Media : Business Media CZ, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 7
  článok

  článok

 4. Analýza produktov termického rozkladu odpadového plastu elektronický zdroj
  Chott Ondrej
  Geffertová Jarmila (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild6&sid=0CE18B4C4079C60D2B45A92DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Recyklácia odpadových plastov z vozidiel po skončení doby životnosti
  Ondrovič Tomáš
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 19, č. 3 (2015), s. 92-93. - Žilina : MEDIA/ST, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 2-12
  článok

  článok

 6. Zhodnotenie procesu posudzovania vplyvov na ŽP zariadenia na spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (Castor&Pollux, a. s.)
  Hricová Anna
  Kočická Erika (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2011. - 81 s. : obr., tab., mp. v 9 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha

 7. Globální a národní pohled na recyklaci plastů
  Vörös František
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 21, č. 1 (2011), s. 18. - Praha : Economia, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-12
  článok

  článok

 8. Postavení a další vývoj plastů v ČR a EU
  Vörös František
  Plasty a kaučuk. Roč. 48, č. 5-6 (2011), s. 140-143. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-12
  článok

  článok

 9. V Evropě se skládkují plasty za 8 mld. euro
  Vörös František
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 21, č. 11 (2011), s. 25-26. - Praha : Economia, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-12
  článok

  článok

 10. Zhodnotenie environmentálnej vhodnosti alternatívnych spôsobov nakladania s odpadmi s plastov
  Duchovný Alexander
  Hroncová Emília (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2009. - 50 s. : obr., tab., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1