Výsledky vyhľadávania

 1. Odumieranie lesov a realizácia protiopatrení
  Pavlík Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kmeť Jaroslav (Recenzent) TUZLFF - Katedra fytológie
  Galko Juraj (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 139 s. : obr., tab., grafy, 30 cm
  xkni - KNIHY
  12, z toho voľných 2, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 2. Vplyv odumierania lesa na intercepčný proces zrážok v horských smrečinách Západných Tatier elektronický zdroj
  Bartík Martin (305) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Škvarenina Jaroslav (Školiteľ (konzultant)) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19025&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Ťažbová úprava lesa vo vybraných kalamitných oblastiach elektronický zdroj
  Machanský Milan (305)
  Žíhlavník Anton (Školiteľ (konzultant)) TUZLFHUL - Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=16799&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Laubwald holt auf - Tanne fehlt
  Liptay Peter
  Forstzeitung. Jg. 122, Nr. 6 (2011), s. 33-35. - Wien : Österreichischer Agrarverlag, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: Nr. 1-12
  článok

  článok

 5. Súčasný stav a prognózy vývoja hynutia smrečín na Slovensku
  Hlásny Tomáš
  Les/Slovenské lesokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa. Roč. 65, č. 3-4 (2009), s. príl. 1-12. - Bratislava : Lesmedium, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 3-4
  2009: 1-12, zvl. č.
  článok

  článok

 6. Fauna krkonošských lesů včera, dnes a zítra
  Flousek Jiří
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 22, č. 3 (2008), s. 12. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-6
  článok

  článok

 7. Citlivosť reakcie biomarkérov stresu zo sucha u smreka obyčajného
  Kurjak Daniel TUZLFF - Katedra fytológie
  Ditmarová Ľubica
  Kmeť Jaroslav TUZLFF - Katedra fytológie
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen Slovakia. Vol. 50, č. 1 (2008), s. 33-45. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-2
  článok

  článok

 8. Stres zo sucha ako faktor podieľajúci sa na odumieraní smrekových porastov
  Kurjak Daniel TUZLFF - Katedra fytológie
  Kmeť Jaroslav TUZLFF - Katedra fytológie
  Ditmarová Ľubica
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen Slovakia. Vol. 49, Suppl. 1 (2007), s. 85-96. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 1-2, Suppl. 1
  článok

  článok

 9. Forest soil acidification in the Czech Republic
  Klimo Emil
  Journal of forest science. Vol. 52, Special Issue (2006), s. 14-22. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 7-12, Special Issue
  článok

  článok

 10. Stanovenie hodnôt kritických záťaží vo vybraných lesných ekosystémoch Slovenska
  Kunca Vladimír (305) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Bublinec Eduard (Školiteľ (konzultant)) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2002. - 154 s. : obr., tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha