Výsledky vyhľadávania

 1. článok

  článok


 2. Environmentálne vplyvy výrob II : vysokoškolská učebnica
  Michalková Eva TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 373 s. : obr., tab., 10 príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  10, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. Místa kontaminovaná POPs
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 21, č. 1 (2011), s. 14. - Praha : Economia, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-12
  článok

  článok


 4. Znečišťující látky v ovzduší ČR : Údaje IRZ za roky 2004-2008
  Maršák Jan
  EKO - ekologie a společnost. Roč. 21, č. 4 (2010), s. 22-26. - Praha : ČNTL, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-6
  článok

  článok


 5. Cudzorodé organické látky v sedimentoch vybraných vodných nádrží na Slovensku
  Tatarková Veronika
  Enviromagazín : časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia. Roč. 15, č. 4 (2010), s. 11-12. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-6, mimoriad. č.
  článok

  článok


 6. Biodegradácia a bioremediačné technológie: princípy, možnosti a limitácie (1.časť)
  Dercová Katarína
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 4, č. 4 (2004), s. 16-19. - EPOS : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 1-12
  kniha

  kniha


 7. Protokol o persistentních organických polutantech k Úmluvě CLRTAP
  Fara Milan
  Ochrana ovzduší. Roč. 16, č. 5-6 (2004), s. 32-35. - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 1-6
  kniha

  kniha


 8. článok

  článok


 9. kniha

  kniha


 10. Fyzikální, chemické a biologické procesy v půdách. (1.)
  Kuraš Mečislav
  EKO - ekologie a společnost. Roč. 14, č. 5 (2003), s. 22-26. - ČNTL : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-6
  kniha

  kniha