Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie kvality pitnej vody z malých zdrojov v okrese Detva elektronický zdroj
  Dobrota Matúš
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCB1C6D618A1774C89DFC45E7FBF
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Komplexní studium odezvy fytocenózy lužního lesa na změnu vodního režimu v důsledku jímání pitné vody
  Šenfeldr Martin
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 62, č. 3 (2017), s. 163-173. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Pitná voda - individuálne zdroje zásobovania elektronický zdroj
  Dobrota Matúš
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25474&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Kvantifikácia vodohospodárskej funkcie lesa na príklade vybraných vodárenských nádrží elektronický zdroj
  Nováková Alena
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24772&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Analýza zásobovania pitnou vodou s dôrazom na vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva okolia Krupiny elektronický zdroj
  Raniak Andrej
  Kočická Erika (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25075&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Úprava pitnej vody v lokalite Nová Bystrica elektronický zdroj
  Rusňáková Viera
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25078&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Technológie pre úpravu vody na pitné účely používané v úpravniach vôd elektronický zdroj
  Sojka Tomáš
  Neupauerová Andrea (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25305&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Návrh hydrofiltrácie pre čistenie pitnej vody z druhotného zdroja elektronický zdroj
  Šidlovský Marek
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25291&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor