Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Pitná voda - individuálne zdroje zásobovania elektronický zdroj
  Dobrota Matúš
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25474&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Kvantifikácia vodohospodárskej funkcie lesa na príklade vybraných vodárenských nádrží elektronický zdroj
  Nováková Alena
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24772&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Analýza zásobovania pitnou vodou s dôrazom na vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva okolia Krupiny elektronický zdroj
  Raniak Andrej
  Kočická Erika (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25075&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Úprava pitnej vody v lokalite Nová Bystrica elektronický zdroj
  Rusňáková Viera
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25078&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Technológie pre úpravu vody na pitné účely používané v úpravniach vôd elektronický zdroj
  Sojka Tomáš
  Neupauerová Andrea (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25305&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Návrh hydrofiltrácie pre čistenie pitnej vody z druhotného zdroja elektronický zdroj
  Šidlovský Marek
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25291&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Sezónna dynamika dusíka v povrchových vodách elektronický zdroj
  Mindeková Ivana
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22044&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Modelování úniku chlóru ve vodárenských zařízeních
  Kročová Šárka
  Oravec Milan
  Delta : vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej ochrany. Roč. 7, č. 13 (2013), s. 9-15. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 13-14
  článok

  článok