Výsledky vyhľadávania

 1. Gudróny verzus životné prostredie (3. časť)
  Jánová Vlasta
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 21, č. 4 (2016), s. 28-29. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  článok

  článok


 2. Profesionálne a environmentálne expozície škodlivým látkam pri výrobe hliníka elektronický zdroj
  Reginová Michaela
  Schwarz Marián (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21929&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Výskyt PAU v morskom prostredí vo vzťahu k antropogénnej expozícii elektronický zdroj : prípadová štúdia oblasti Trodheimfjord, Nórsko
  Ďuricová Ivana
  Schwarz Marián (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19794&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Výskyt polycyklických aromatických uhľovodíkov v rastlinných olejoch a tukoch
  Ďuricová Ivana
  Veľková Veronika (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2011. - 57 s. : 9 obr., tab., sch., 4 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Biologické expozičné testy pri expozícii PAU v pracovnom prostredí
  Hašková Mária
  Schwarz Marián (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2011. - 90 s. : 18 obr., tab., graf., 25 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov v motorových olejoch
  Homolová Katarína
  Veľková Veronika (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2011. - 61 s. : 3 obr., tab., 5 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Náhrada oleje DAE v gumárenských směsích
  Plitz Jiří
  Voldánová Jana
  Plasty a kaučuk. Roč. 48, č. 1-2 (2011), s. 9-11. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-12
  článok

  článok


 8. Biodiverzita vegetácie na stanovištiach ovplyvnených polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi
  Bekeová Lenka
  Ollerová Hana (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2010. - 68 s. : 10 obr., tab., graf., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Sledovanie obsahu PAU vo voľnom ovzduší
  Pavličková Veronika
  Schwarz Marián (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2010. - 96 s. : obr., tab., graf., 9 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Výskyt polycyklických aromatických uhľovodíkov v hydraulickom oleji
  Veľková Veronika TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Bubeníková Tatiana TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 23 (2010), s. 11-135. - Zvolen Zvolen : TU Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 23
  článok

  článok