Výsledky vyhľadávania

 1. Potravinársky priemysel: výrazné zvýšenie straty
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 39 (Trend Top 1999 v priemysle), s. 62-66 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha


 2. Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků
  Kiseľáková Dana
  Šoltés Miroslava
  Praha : Grada Publishing , 2017. - 185 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. Zpracování ryb
  Merten Miroslav
  Praha : Informatorium , 2012. - 294 s. : 75 obr., 39 tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Fire risk assessment - checklist and risk matrix
  Gavanski Dušan
  Milanko Verica
  Krujetin Slobodan
  Fire engineering : proceedings : 3rd International Scientific Conference 5th Oct. - 6th Oct., 2010, Technical University in Zvolen. S. 49-57. -, 2010 Zvolen : Bratia Sabovci
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. Postoje spotrebiteľov k maloobchodnej značke
  Homolová Ivana
  Kaputa Vladislav (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2010. - 72 s. : obr., tab., graf., príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Analýza nebezpeèenstva vzniku požiarov vo vybranom objekte v potravinárskom priemysle
  Dobrotová Natália
  Slosiarik Ján (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2008. - 63 s. : obr., tab., graf., 30 cm + 2 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 7. Poľnohospodárstvo v SR v rokoch 1970-2006, vybrané ukazovatele
  Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky , 2006. - 70 s. : tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1

 8. Konkurencieschopnosť vybraných výrobných odborov slovenského potravinárskeho priemyslu
  Daňková Alena EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Bosáková Zuzana EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Ekonomický časopis. Roč. 53, č. 4 (2005), s. 415-426. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 4
  2005: 1-10
  článok

  článok


 9. kniha

  kniha


 10. Kde investori chceli byť, už sú
  Janků Jana
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. pr. k č. 40, Trendtop v priemysle (2002), s. 50-53. - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: Trendtop v priemysle
  kniha

  kniha