Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Prírode blízke obhospodarovanie lesa (PBHL) na Slovensku, skutočnosť a mýty
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Lesník : časopis zamestnancov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Č. 2 (2020), s. 14-15. - : Lesy Slovenskej republiky, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 2
  článok

  článok

 3. Ako na prírode blízke obhospodarovanie lesa?. II
  Bruchánik Rudolf
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 5 (2019), s. 19-21. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 5
  článok

  článok

 4. Prírode blízke obhospodarovanie lesa (PBOL)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 3 (2019), s. 24-25. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 3
  článok

  článok

 5. Využitie lesných lanoviek vo výchovných ťažbách elektronický zdroj
  Žilka Ján
  Messingerová Valéria (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AAAF51DF666DC
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Prírode blízke hospodárenie v lese ako prostriedok adaptácie na zmenu klimatických pomerov elektronický zdroj
  Čurila Daniel
  Sedmák Róbert (Iní) TUZLFHUL - Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8FF5173CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Výberkové hospodárenie v lesoch : Lesnícke slovo pre 21. storočie
  Alcnauer Ladislav
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 6 (2016), s. 4-5. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 6
  2016: 1-12
  článok

  článok

 8. Pro Silva a LESY SR, š. p. : 10 rokov pôsobnosti usmernenia k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa
  Bruchánik Rudolf
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 4 (2016), s. 10-11. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  2016: 1-12
  článok

  článok

 9. Pro Silva a LESY SR, š. p. : 10 rokov pôsobnosti usmernenia k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa. (dokončenie)
  Bruchánik Rudolf
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 5 (2016), s. 10-11. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 5
  2016: 1-12
  článok

  článok

 10. Přírodě blízké (nepasečné) lesnické hospodaření aneb český Dauerwald
  Dobrovolný Lumír
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 30, č. 3 (2016), s. 8-10. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1-4
  článok

  článok