Výsledky vyhľadávania

 1. Trendy v oblasti inovácií zamerané na prírodné zdroje elektronický zdroj
  Báliková Klára
  Loučanová Erika (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild9&sid=E06C6FAF64E52D0178498B5131AA
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Manažment prírodných zdrojov v teórii a praxi
  Chovancová Jana
  Škvareninová Jana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Michaeli Eva (Recenzent)
  Torma Stanislav (Recenzent)
  Prešov : Prešovská univerzita v Prešove , 2017. - 108 s. : obr., 24 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. Špecifiká kruhovej ekonomiky elektronický zdroj
  Račko Martin
  Maťová Hana (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=E7FF18FD4FFD5019D4FCEF3CC38C
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Globálne zdroje : hrozba alebo šanca?
  Staněk Peter SAVEKON - Ústav slovenskej a svetovej ekonom
  Doliak Dušan
  Ivanová Pavlína
  Bratislava : Wolters Kluwer , 2017. - 187 s. : obr., tab., 22 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 2

 5. Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu
  Guštafíková Tatiana (Vedecký redaktor)
  Lieskovská Zuzana (Vedecký redaktor)
  Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR , Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia , 2016. - 113 s. : obr., tab., grafy, schémy, 24 x 21 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1

 6. Prioritou SK PRES bude aj nedostatok vody a sucho
  Novák Vladimír
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 21, č. 3 (2016), s. 16-17. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 7. článok

  článok


 8. Archa v medzičase : zrealizovaný Liko-Noe už zarastá
  Droppová Zoja
  Projekt : revue slovenskej architektúry. Roč. 57, č. 2 (2015), s. 14-15. - Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 2
  článok

  článok


 9. Metabolismus společnosti : materiály, energie a ekosystémy
  Hák Tomáš
  Praha : Univerzita Karlova v Praze , 2015. - 289 s. : 40 obr., 36 tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2

 10. Inovatívny marketing v oblasti využívania prírodných zdrojov elektronický zdroj
  Hegedüšová Nikola
  Halaj Daniel (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22733&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor