Výsledky vyhľadávania

 1. Saharský prach nad Slovenskom
  Hrabčák Petr
  Meteorologický časopis. Roč. 19, č. 2 (2016), s. 83-91. - Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 2. Stroje a zariadenia pre ochranu životného prostredia II
  Lumnitzer Ervin
  Lukáčová Katarína
  Molnár Vieroslav (Recenzent)
  Rusko Miroslav (Recenzent)
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2014. - 131 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3

 3. Expozičné limity a nebezpečenstvá drevných prachov v pracovnom procese
  Tureková Ivana
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 45, č. 2 (2014), s. 3-8. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 2
  2014: 1-6 + CD
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 4. Obytné a pracovné prostredie a vplyv vybraných parametrov okenných sietí elektronický zdroj
  Valo Dušan
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21253&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Confrontation the problems of explosion protection of electrical equipments
  Mračková Eva
  Delta : vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej ochrany. Roč. 5, č. 9 (2011), s. 9-12
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 9-10
  kniha

  kniha


 6. Comparison of the effects of inert dust explosion limits for hybrid mixtures
  Bebčák Aleš
  Serafín Jiří
  Konderla Ivo
  Fire engineering : proceedings : 3rd International Scientific Conference 5th Oct. - 6th Oct., 2010, Technical University in Zvolen. S. 17-24. -, 2010 Zvolen : Bratia Sabovci
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 7. Influence of addition of small amount of combustible gas on maximal explosion parameters of black coal dust
  Konderla Ivo
  Bebčák Aleš
  Serafín Jiří
  Fire engineering : proceedings : 3rd International Scientific Conference 5th Oct. - 6th Oct., 2010, Technical University in Zvolen. S. 141-149. -, 2010 Zvolen : Bratia Sabovci
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 8. Náš rozhovor s Radimem Šrámem, jak znečistění ovzduší ovlivňuje lidské zdraví
  Jarušková Radka (Autor interview)
  Šrám Radim (Účastník interview)
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 22, č. 3 (2008), s. 7-8. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-6
  článok

  článok


 9. Vlastnosti prachu z procesu brúsenia dreva
  Očkajová Alena
  Beljaková Annamária
  Vplyv techniky na kvalitu deleného a obrábaného dreva. S. 115-140. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008 / Dzurenda Ladislav 1955-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 10. Studies on improving printability characteristics of writing and printing paper by reducing fluff content in paper
  Dutt Dharm
  Papír a celulóza : časopis českého papírenského průmyslu. Roč. 62, č. 12 (2007), s. 394-397. - Praha : Svaz průmyslu papíru a celulózy, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 12
  2007: 1-12
  článok

  článok