Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Národný park Poloniny
  Didirka Tomáš
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 14, č. 11 (2017), s. 20-22. - Bratislava : Polpress, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 11
  článok

  článok


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Středoevropské pralesy a lišejníky I. Příklady nejcennějších lokalit a ekologie lesních lišejníků
  Malíček Jiří
  Živa : časopis pro popularizaci biologie. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 152-155. - Praha : Academia, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 4
  článok

  článok


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Parametre mŕtveho dreva pralesovitého územia Dolný Chlm v Kremnických vrchoch elektronický zdroj
  Mlynarčíková Lenka
  Kunca Vladimír (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24387&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Štruktúra, distribúcia dendromasy, disturbančný režim a regeneračné procesy Dobročského pralesa : vedecká monografia venovaná nedožitým 90. narodeninám prof. dr. h. c. Ing. Štefana Korpeľa, DrSc., nestora výskumu pralesov Slovenska. časová štúdia
  Parobeková Zuzana TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 59 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 1, prezenčne 1

 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Regeneračné procesy a štruktúra biomasy pralesa NPR Biely Kameň
  Caňo Pavol
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen. Roč. 57, Suppl. 1 (2015), s. 75-87. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: Suppl. 1
  článok

  článok