Výsledky vyhľadávania

 1. Štruktúra, produkcia bio- a nekromasy a regeneračné procesy bukových pralesov NPR Havešová a Kyjov : (časová štúdia)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sedmáková Denisa TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 54 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 2. Priestorové vzťahy v krajine : vybrané kapitoly
  Miklós László TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Špinerová Anna TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Harmanec : VKÚ , 2013. - 158 s. : 71 obr., 13 tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  22, z toho voľných 17, prezenčne 1

 3. Biodiversität als Kriterium der Nachhaltigkeit
  Frank Georg
  BFW Praxis Information. Nr. 27 (2012), s. 9-11. - Wien : Bundesamt und Forschungszentrum für Wald, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: Nr. 27-29
  článok

  článok


 4. Priestorová diverzita krajiny elektronický zdroj : vybrané kapitoly. učebné texty
  Miklós László TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Špinerová Anna TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Zróżnicowanie przestrzenne niepielęgnowanych drzewostanów brzozy brodawkowatej (Betula pendula L.) odnowionych sadzeniem
  Szmyt Janusz
  Korzeniewicz Robert
  Lesne Prace Badawcze. Vol. 73, Nu. 4 (2012), s. 323-330. - Warszawa : Instytut Badawczy Lesnictwa, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: Nu. 1-4
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 6. Spatial characteristics of near-natural Mongolian forests at the southern edge of the taiga
  Gradel Alexander
  Mühlenberg Michael
  Allgemeine Forst und Jagdzeitung. Jg. 182, Hf. 3-4 (2011), s. 40-52. - Frankfurt am Main Frankfurt am Main : J.D.Sauerländer's Verlag : J. D. Sauerländer, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: Hf. 1-12
  článok

  článok


 7. Priestorové vzťahy v krajine elektronický zdroj : projekt KEGA č. 410-010 TUZVO-4/2010. štúdijný program Environmentálny manažment
  Miklós László TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Banská Štiavnica : Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj , 2011. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Species Mingling and Diameter Differentiation as Second- Order Characteristics
  Pommerening Arne
  Allgemeine Forst und Jagdzeitung. Jg. 182, Hf. 7-8 (2011), s. 115-129. - Frankfurt am Main Frankfurt am Main : J.D.Sauerländer's Verlag : J. D. Sauerländer, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: Hf. 1-12
  článok

  článok


 9. článok

  článok


 10. Cytotype distribution in mixed populations of polyploid Allium oleraceum measured at a microgeographic scale
  Šafářová Lenka
  Duchoslav Martin
  Preslia : časopis České botanické společnosti. Roč. 82, č. 1 (2010), s. 107-126. - Praha : Česká botanická společnost, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-4
  článok

  článok