Výsledky vyhľadávania

 1. Prevádzka rámových píl : príručka
  Barcík Štefan TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Marienčík Ján TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Kučera Marián TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Kováč Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krilek Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Siklienka Mikuláš (Recenzent) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Očkajová Alena (Recenzent)
  Vanka Ján (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 73 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  6, z toho voľných 2, prezenčne 1

 2. Investičný projekt pílnice pre porez ihličnatej suroviny elektronický zdroj
  Haranzová Zuzana
  Detvaj Juraj (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=F2FAE62FE51E8196D0A17A2DB6AB
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Prevádzka rámových píl verzus kvalita produkcie elektronický zdroj
  Slamka Svetozár
  Barcík Štefan (Iní) TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24563&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Rámová píla – kinematická analýza rezacieho mechanizmu elektronický zdroj
  Saksa Ivan
  Krilek Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20790&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Modely a modelovanie rezania elektronický zdroj
  Zacharovský Filip
  Javorek Ľubomír (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21417&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Konštrukčný návrh rezného mechanizmu malej rámovej píly elektronický zdroj
  Bubelíny Marek
  Svoreň Ján (Iní) TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19522&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Sawmilling and wood drying
  Klement Ivan TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Detvaj Juraj TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2013. - 160 s. : 98 obr., 12 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Konštrukčný návrh pílového rámu malej rámovej píly elektronický zdroj
  Michálik Jozef
  Svoreň Ján (Iní) TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19524&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor