Výsledky vyhľadávania

 1. Environmentálne záťaže (EZ) v okrese Bardejov a čiastkové návrhy pre sanáciu a rekultiváciu vybranej EZ elektronický zdroj
  Mirdaliková Edita
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild49&sid=C3244647CD7CB0B77E7000ABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Analýza dopadov vybraných environmentálnych záťaží v Prešovskom kraji elektronický zdroj
  Mirdaliková Edita
  Wagner Ján (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23623&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Manažment asanovanej environmentálnej záťaže v podniku PPS Group Detva
  Kalamárová Ľubica
  Wagner Ján (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2012
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=18351&crzpSigla=tuzvolen
  kniha

  kniha


 4. Pamukkale : příběh s dobrým koncem?
  Němec Jan
  Pošmourný Karel
  Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Roč. 65, č. 5 (2010), s. 29-31. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-6, zvl. č.
  článok

  článok


 5. Regenerace panelových objektů 13 : cesty k úpravě panelových domů na nízkoenergetický standard
  Fendrych Tomáš
  Materiály pro stavbu. Roč. 14, č. 2 (2008), s. 30-32. - Praha : Springer Media, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-9
  článok

  článok


 6. Mikrobiální napadení aragonitu na Oponě ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
  Geršl Milan
  Hanuláková Dana
  Šimečková Barbora
  Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Roč. 63, č. 4 (2008), s. 10-12. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-6
  článok

  článok


 7. Sanace kaple sv. Prokopa v Sudkově
  Peřinková Martina
  Materiály pro stavbu. Roč. 14, č. 4 (2008), s. 44-46. - Praha : Springer Media, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-9
  článok

  článok


 8. Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky
  Sitek Libor
  Materiály pro stavbu. Roč. 14, č. 9 (2008), s. 38-42. - Praha : Springer Media, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-9
  článok

  článok


 9. Obnova a rozvoj hnedých polí
  Szekeres Kristian
  Rusko Miroslav
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 42, č. 1 (2008), s. 44-47. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1
  2008: 1-6
  článok

  článok


 10. Oprava Plečnikovy lávky na Pražském hrade - její sanace a hydroizolace
  Vacek Vítězslav
  Materiály pro stavbu. Roč. 14, č. 4 (2008), s. 47-51. - Praha : Springer Media, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-9
  článok

  článok