Výsledky vyhľadávania

 1. Trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom v podmienkach SR na príklade skládky odpadov Červený Majer elektronický zdroj
  Goridková Simona
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8F85678CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Analýza manažmentu eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu Banská Bystica elektronický zdroj
  Kmeťová Lenka
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DF521320909666631573E5F290DD
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Environmentálne záťaže (EZ) v okrese Bardejov a čiastkové návrhy pre sanáciu a rekultiváciu vybranej EZ elektronický zdroj
  Mirdaliková Edita
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild49&sid=C3244647CD7CB0B77E7000ABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Analýza manažmentu eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu Dunajská Streda elektronický zdroj
  Fekete Tomáš
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24836&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Gudróny verzus životné prostredie (1. časť)
  Jánová Vlasta
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 21, č. 2 (2016), s. 26-27. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 6. Gudróny verzus životné prostredie (2.časť)
  Jánová Vlasta
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 21, č. 3 (2016), s. 24-25. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 7. Plast náš každodenný. Kam s ním?
  Marianyi Peter
  Zisk manažment. Č. 11 (2016), s. 38-39. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 11
  článok

  článok


 8. Právne a organizačné podmienky likvidácie azbestového odpadu elektronický zdroj
  Klementová Lenka
  Čerkala Emil (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23514&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Veľký útok na nelegálne skládky
  Sobinkovič Branislav
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 20, č. 5 (2015), s. 22-23. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 5
  článok

  článok


 10. Odpadové hospodárstvo
  Báreková Anna
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2014. - 95 s. : 9 obr., 4 tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3