Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie obsahu ťažkých kovov v sedimentoch riek východného Slovenska
  Singovszká Eva
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 23, č. 6 (2018), s. 32-33. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 6
  článok

  článok

 2. Likvidácia úniku ropných látok rôznymi sorpčnými systémami elektronický zdroj
  Čerevka Maroš
  Bubeníková Tatiana (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild20&sid=0CE18B4C4079C60D2B45A52DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Vliv konstrukčního systému HELUZ na vnitřní prostředí budov
  Heinrich Pavel
  Materiály pro stavbu. Roč. 23, č. 7 (2017), s. 44-47. - Praha Praha : Springer Media : Business Media CZ, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 7
  článok

  článok

 4. Vplyv vonkajšej teploty na účinnosť sorbentov elektronický zdroj
  Hoľko Miroslav
  Chromek Ivan (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23284&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Sorbčné látky používané HaZZ pri úniku prevádzkových kvapalín automobilov. elektronický zdroj
  Kosa Tomáš
  Zachar Martin (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21520&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Vzájomné porovnanie sorbčných látok používaných pri úniku uhľovodíkových mazív elektronický zdroj
  Mojžiš Miroslav
  Zachar Martin (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21521&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Sorpční vlhkost stavebních materiálů
  Řehánek Jaroslav
  Materiály pro stavbu. Roč. 20, č. 2 (2014), s. 26-27. - Praha Praha : Springer Media : Business Media CZ, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-9
  článok

  článok

 9. Sorbčné látky používané pri úniku nebezpečných látok elektronický zdroj
  Kosa Tomáš
  Zachar Martin (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19093&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Sorbenty používané v HaZZ elektronický zdroj
  Mojžiš Miroslav
  Zachar Martin (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19089&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor