Výsledky vyhľadávania

 1. Pokud někdo doma spaluje odpad, existuje metoda, jak mu to prokázat?
  Horák Jiří
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 2 (2019), s. 29-30. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  článok

  článok

 2. Možnosti využívania odpadov na energetické účely elektronický zdroj
  Hanková Júlia
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25311&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Waste engineering - waste, energy
  Hroncová Emília
  Andráš Peter (Recenzent)
  Beseda Imrich (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Víglaský Jozef (Recenzent) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 184 s. : obr., tab., far. fot., 26 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 4. Odpadové hospodárstvo
  Báreková Anna
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2014. - 95 s. : 9 obr., 4 tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3
  kniha

  kniha

 5. Priebežné hodnotenie úrovne emisných hodnôt pri spaľovaní komunálneho odpadu
  Malindžáková Marcela
  Makatúrová-Schlentcová Anna
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 13, č. 2 (2013), s. 14-16. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok

 6. Recyklovať, spaľovať alebo degradovať komunálny plastový odpad?
  Mátel František
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 13, č. 7 (2013), s. 12-15. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok

 7. The Conception of Integrated Waste Management and Incineration Plant for the Chosen Agglomeration of Sudan
  Abuashi Isra Hassan Abdelaziz (305) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ladomerský Juraj (Školiteľ (konzultant)) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2012
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=16354&crzpSigla=tuzvolen
  kniha

  kniha

 8. Priebeh opotrebenia žiaruvzdorných materiálov v procese spaľovania komunálnych odpadov
  Grambálová Eva
  Kamoďa Ondrej
  Molnár Ľudovít
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 12, č. 8 (2012), s. 3-6. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-12
  článok

  článok

 9. Žiaruvzdorné materiály v procese spaľovania komunálnych odpadov
  Grambálová Eva
  Kamoďa Ondrej
  Molnár Ľudovít
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 12, č. 6 (2012), s. 24-27. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-12
  článok

  článok

 10. Odpadové inžinierstvo : environmentálne vhodné energetické zhodnocovanie odpadov
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - 298 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  6, z toho voľných 3, prezenčne 1
  kniha

  kniha