Výsledky vyhľadávania

 1. kniha

  kniha


 2. Tuhé odpady zo spaľovania uhlia v tepelných elektrárňach a možnosti ich zhodnocovania
  Stehlíková Beáta
  Praščáková Mária
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 9-13. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-12
  článok

  článok


 3. článok

  článok


 4. Riziko výbuchu zauhľovacieho systému v tepelnej elektrárni
  Kubík Martin
  Mračková Eva (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2009. - 78 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Analýza zdrojov biomasy a logistika ich zabezpečenia pre spoločné spaľovanie s hnedým uhlím vo Zvolenskej teplárenskej, a. s.
  Ilavský Ján
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Sv. 53, č. 3 (2008), s. 223-229. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-4, zvl. č.
  článok

  článok


 6. Možnosti zhodnocovania tuhých odpadov zo spracovania hnedého uhlia v tepelných elektrárňach - časť 1. Fyzikálne a chemické vlastnosti
  Michalíková Františka
  Zeleňák Fridrich
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 7, č. 3 (2007), s. 3-8. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 1-12
  článok

  článok


 7. Závěr odborníků: zejména podpořit využití vedlejších produktů
  Kašková Jana
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 16, č. 4 (2006), s. 17-18. - Praha : Economia, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-12
  článok

  článok


 8. K problematike tuhého odpadu zo spaľovania uhlia v teplárňach a elektrárňach
  Michalíková Františka
  Floreková Ľubica
  Benková Marta
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 6, č. 1 (2006), s. 11-21. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-12
  článok

  článok


 9. Rádioaktivita tuhých odpadov zo spaľovania uhlia v tepelných elekrárňach
  Michalíková Františka
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 6, č. 6 (2006), s. 6-10. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-12
  článok

  článok


 10. článok

  článok