Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie húb pri spracovaní odpadov elektronický zdroj
  Krchnavý Radoslav
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2021
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=334AA18D2886008FB3D06B272232
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Stavební a demoliční odpady v praxi
  Bukovský Ladislav
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 5 (2019), s. 15-16. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 5
  článok

  článok

 3. Koncepce modulárního zařízení pro energetické využití odpadů
  Krišpín Jan
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 4 (2019), s. 19-20. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 4
  článok

  článok

 4. Energetické využití skládkovaných odpadů vytěžených procesom landfill mining
  Kuraš Mečislav
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 4 (2019), s. 17-18. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 4
  článok

  článok

 5. Kontaminanty v plastech a jejich osud při recyklaci
  Kuraš Mečislav
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 2 (2019), s. 13-14. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  článok

  článok

 6. Budoucnost skládkování z perspektivy dneška
  Pelikán Lukáš
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 2 (2019), s. 22-23. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  článok

  článok

 7. Aktualizace norem v oblasti skládkování odpadů
  Pilnáček Vojtěch
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 2 (2019), s. 19-20. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  článok

  článok

 8. Čo sa môžeme o spracovaní odpadov naučiť do baktérií?
  Sedláková-Kaduková Jana
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 19, č. 9 (2019), s. 13-16. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 9
  článok

  článok

 9. Bioplynka, kompostárna a časem možná i pyrolýza
  Šťastná Jarmila
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 9 (2019), s. 19-20. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 9
  článok

  článok

 10. Sběr a zpracování komunálních bioodpadů
  Vrbová Martina
  Hejátková Květuše
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 12 (2019), s. 32-34. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 12
  článok

  článok