Výsledky vyhľadávania

 1. Polybet - technologie materiálového využití odpadních plastů
  Čermák Jan
  Materiály pro stavbu. Roč. 23, č. 7 (2017), s. 26-28. - Praha Praha : Springer Media : Business Media CZ, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 7
  článok

  článok


 2. Technické riešenie vybraného uzla linky pre spracovanie autovrakov elektronický zdroj
  Hrablayová Zdenka
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild34&sid=C3244647CD7CB0B7787101ABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Inovatívne procesy zhodnocovania vybraných druhotných surovín na Slovensku elektronický zdroj
  Melicherčík Ján
  Víglaský Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=EE347D3FB9176FA23A6C6F7BB7F1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Použité pneumatiky ako druhotná surovina I. : primárna a surovinová recyklácia
  Oravec Peter
  Pandová Iveta
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2017. - 67 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 1, prezenčne 1

 5. Model druhotného spracovania odpadového materiálu 3D tlačiarne elektronický zdroj
  Šinko Pavel
  Koleda Pavol (Iní) TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DF52132090966663147DE6F290DD
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Využitie húb pri spracovaní odpadov elektronický zdroj
  Kasala Tomáš
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=F197D1152A04E678C99DF40FDA7A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Návrh technického riešenia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov pre spádovú oblasť Podkriváň elektronický zdroj
  Fehérpataky Marek
  Ružinská Eva (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23200&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Environementálne záťaže sa týkajú nás všetkých
  Kureková Iveta
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 20, č. 1 (2015), s. 12-13. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1
  článok

  článok


 9. Návrh ochrany vnútorného priestoru mixéra proti opotrebeniu elektronický zdroj
  Kyseľ Matúš
  Turis Ján (Iní) TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22901&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Engineering for biomass processing
  Mikleš Milan TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Janeček Adolf (Recenzent)
  Siklienka Mikuláš (Recenzent) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 136 s. : čb. obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1