Výsledky vyhľadávania

 1. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu
  Fotr Jiří
  Vacík Emil
  Špaček Miroslav
  Souček Ivan
  Praha : Grada Publishing , 2017. - 318 s. : obr., tab., príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1
 2. Strategické řízení : teorie pro praxi
  Hanzelková Alena
  Keřkovský Miloslav
  Vykypěl Oldřich
  Praha : C. H. Beck , 2017. - xxii, 232 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1
 3. Hodnotenie strategického manažmentu vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Kachničová Alena
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild34&sid=0CE18B4C4079C60D2C43A92DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Globálne zdroje : hrozba alebo šanca?
  Staněk Peter SAVEKON - Ústav slovenskej a svetovej ekonom
  Doliak Dušan
  Ivanová Pavlína
  Bratislava : Wolters Kluwer , 2017. - 187 s. : obr., tab., 22 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 2
 5. Analýza přístupu k měření a hodnocení inovací ve firmách
  Cimbálníková Lenka
  Hlaváčková Petra
  Manažment podnikov. Roč. 6, č. 3 (2016), s. 152-160. - Prešov : VPS Slovakia, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok

 6. Formulácia strategických cieľov vybraného podniku elektronický zdroj
  Donovalová Denisa
  Šulek Rastislav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24341&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Manažment
  Majtán Štefan EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Dupaľ Andrej (Recenzent) EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Papula Jozef (Recenzent)
  Bratislava : Sprint dva , 2016. - 408 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1
 8. Hodnotenie strategického manažmentu vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Peťko Filip
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24536&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Návrh diverzifikačnej stratégie vybraného podniku elektronický zdroj
  Bartík Ján
  Šulek Rastislav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21743&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Návrh strategického plánu vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Bosáková Martina
  Rajnoha Rastislav (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23098&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor