Výsledky vyhľadávania

 1. Reakcia sadeníc lesných drevín na stres zo sucha elektronický zdroj
  Smolár Marián
  Repáč Ivan (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4089F479404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Komplexní studium odezvy fytocenózy lužního lesa na změnu vodního režimu v důsledku jímání pitné vody
  Šenfeldr Martin
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 62, č. 3 (2017), s. 163-173. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 4. Rastové procesy dreviny buk v podmienkach sucha v roku 2016 elektronický zdroj
  Václavík Miroslav
  Střelcová Katarína (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8F85475CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Senianske rybníky a Medzibodrožie na Slovensku, dopad sucha v roku 2015 na mokradné biotopy a vodné vtáctvo
  Pačenovský Samuel
  Repel Matej
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 30, č. 1 (2016), s. 9-13. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1
  článok

  článok


 6. Sucho a hmyz
  Šefrová Hana
  Laštůvka Zdeněk
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 30, č. 1 (2016), s. 14-16. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1
  článok

  článok


 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Dynamika transpirácie a rastových procesov buka v podmienkach sucha elektronický zdroj
  Nalevanková Paulína (305) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Střelcová Katarína (Školiteľ (konzultant)) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=18994&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Parametre rastu a indikátory vodného stresu proveniencií smreka ako odozva na faktory prostredia elektronický zdroj
  Pástorová Alena (305) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Střelcová Katarína (Školiteľ (konzultant)) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=17360&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Climate change increases the drought risk in Central European forests: What are the options for adaption? : Klimatická zmena zvyšuje riziko sucha v stredoeurópskych lesoch: Aké sú možnosti adaptácie?
  Hlásny Tomáš
  Mátyás Csaba
  Seidl Rupert
  Lesnícky časopis : vedecký štvrťročník pre všetky oblasti lesníckeho výskumu. Roč. 60, č. 1 (2014), s. 5-18. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1
  2014: 1-4
  článok

  článok