Výsledky vyhľadávania

 1. Súčasný stav a rozbor technických parametrov technologických zariadení pre sušenie biomasy elektronický zdroj
  Ľupták Miroslav
  Mikleš Juraj (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=D79A57A76A32382FF8B6A45572E0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Návrh experimentálneho zariadenia na sušenie drevnej štiepky pre zisťovanie charakteristík procesu sušenia elektronický zdroj
  Jankovič Erik
  Mikleš Juraj (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25034&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Pec nám spadla : rekonštrukcia tradičnej bielokarpatskej sušiarne ovocia
  Jakubec Bruno TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Ištvánová Zuzana
  Herchlová Nikola
  Trenčín : OZ Pre Prírodu , 2015. - 25 s. : far. a čb. fot., 21 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Technológia sušenia drevnej štiepky pre energetické účely vo Zvolenskej teplárenskej elektronický zdroj
  Petrinec Miloš
  Mikleš Milan (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23243&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Solar energy and its exploitation for purposes of wood drying
  Víglaský Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Langová Nadežda TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Bergel Richard TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Ježo Marián
  Samešová Dagmar (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Klement Ivan (Recenzent) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Danihelová Anna (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 209 s. : obr., tab., príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 7. Solar energy and its exploitation for purposes of wood drying elektronický zdroj
  Víglaský Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Langová Nadežda TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Bergel Richard TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Ježo Marián
  Samešová Dagmar (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Klement Ivan (Recenzent) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Danihelová Anna (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 1 elektronický optický disk : obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  5, z toho voľných 0, prezenčne 5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Technologie pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu
  MM Průmyslové spektrum. 102-103. - : Industria Press : MM publishing Praha, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 7-12
  článok

  článok


 9. Termodynamika techniczna dla drzewiarzy
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Warszawa : Wydawnictwo SGGW , 2013. - 246 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Možnosti sušenia hrubých dýh elektronický zdroj
  Jackanin Adrián
  Réh Roman (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19110&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor