Výsledky vyhľadávania

 1. Die richtige Sorte - entscheidend für Erfolg bei Biomasse-Produktion im Kurzumtrieb
  Heinze Berthold
  BFW Praxis Information. Nr. 28 (2012), s. 17-18. - Wien : Bundesamt und Forschungszentrum für Wald, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: Nr. 27-29
  článok

  článok


 2. Der Fichte wird es zu warm
  Moser Elfriede
  Forstzeitung. Jg. 123, Nr. 2 (2012), s. 12-13. - Wien : Österreichischer Agrarverlag, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: Nr. 1-12
  článok

  článok


 3. Sturmaktivität über der nordatlantisch-euroäischen Region vor dem Hintergrund des Klimawandels - eine Literaturübersicht
  Albrecht Axel
  Allgemeine Forst und Jagdzeitung. Jg. 180, Hf. 5-6 (2009), s. 109-118. - Frankfurt am Main Frankfurt am Main : J.D.Sauerländer's Verlag : J. D. Sauerländer, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: Hf. 1-12
  článok

  článok


 4. Effects of species information and furniture price on consumer preferences for selected woods
  Bumgardner Matthew
  Nicholls David
  Donovan Geoffrey
  Wood and fiber science : journal of the Society of Wood Science and Technology. Vol. 39, no. 1 (2007), s. 71-81. - Madison : Society of Wood Science and Technology, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 1-4
  článok

  článok


 5. Zakladáme energetické porasty
  Varga Ladislav
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 60, č. 1 (2004), s. 8-10. - Ministerstvo pôdohospodárstva SR : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 1
  2004: 1-12
  kniha

  kniha


 6. Wlasciwy dobór skladu gatunkowego drzewostanów jako jeden ze sposobów walki z czeremcha amerykanska
  Rutkowski Paweł
  Maciejewska-Rutkowska Irmina
  Labedzka Maria
  Acta Scientiarum Polonorum. Vol. 1, no. 2 (2002), s. 59-73, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria - Lesnictwo i Drzewnictwo. - Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego : Poznaň
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: 1-2
  kniha

  kniha


 7. K výsadbě stromů a porostů v honitbách
  Simon Jaroslav
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 48, č. 5 (2000), s. 13. - Myslivost : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 5
  2000: 1-12
  kniha

  kniha


 8. Zalesňovanie imisných holín v magnezitovom imisnom type
  Tučeková Anna LVÚ, Zvolen
  Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí : sborník referátů z 1. česko-slovenského vědeckého semináře pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumných pracovišť oboru Pěstování lesů Křtiny 14. a 15.9.1999. S. 151-157. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Výzkum obnovy lesních porostů na VÚLHM VS Opočno
  Vacek Stanislav VÚLHM, Opočno
  Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí : sborník referátů z 1. česko-slovenského vědeckého semináře pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumných pracovišť oboru Pěstování lesů Křtiny 14. a 15.9.1999. S. 183-190. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. kniha

  kniha