Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv imisií na výškový rast smrekových porastov
  Brezina Ladislav TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Sedmák Róbert TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Acta facultatis Forestalis Zvolen Slovakia, 43-2001. S. 9-23. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 2. Wachsen unsere Bäume anders als Früher?
  Bachmann Peter
  Österr. Forstztg. Roč. 108, č. 5 (1997), s. 50
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 3. Použitie dendroklimatických modelov na kvantifikáciu zmien prírastku stromov vplyvom imisií
  Ďurský Ján TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Lesn. Čas. - For. J.. Roč. 40, č. 2 (1994), s. 147-152
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha