Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Analýza možností odstraňovania ropných látok z vodnej hladiny elektronický zdroj
  Makovník Vladimír
  Veľková Veronika (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23251&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Environementálne záťaže sa týkajú nás všetkých
  Kureková Iveta
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 20, č. 1 (2015), s. 12-13. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1
  článok

  článok


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Environmentálne vplyvy úniku látok na báze ropy do povrchových vôd elektronický zdroj
  Makovník Vladimír
  Bubeníková Tatiana (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19818&crzpSigla=tuzvolen
  kniha

  kniha


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Analýza prostredia v procesoch
  Ružinská Eva TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Borysiuk Piotr (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 160 s. : obr., tab., príl. za textom, 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Priemyselné technológie
  Ružinská Eva TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zbieč Marcin (Recenzent)
  Černecký Jozef (Recenzent) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 148 s. : obr., 30 cm
  xkni - KNIHY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Rizikové látky v environmentálnej technike : vysokoškolská učebnica
  Ružinská Eva TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Černecký Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Neupauerová Andrea TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Starecki Andrzej (Recenzent)
  Víglaský Jozef (Recenzent) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Rousek Miroslav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 238 s. : obr., tab., príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. počítačový súbor

  počítačový súbor