Výsledky vyhľadávania

 1. Kompendium ochrany kvality ovzduší : část 2: Chemické aspekty znečištěného ovzduší - troposférický ozon
  Fiala Jaroslav
  Závodský Dušan
  Ochrana ovzduší. Roč. 15, č. 3 (2003), s. 1-22 (Príloha časopisu). - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-6
  kniha

  kniha

 2. Legislativní požadavky na měření emisí látek znečišťujících ovzduší v ČR
  Hlínová Yvonna
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 10, č. 4 (2006), s. 10-11 (príloha). - Žilina : MEDIA/ST, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-12
  článok

  článok

 3. počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Environmentálne problémy sídelných útvarov
  Ďurčanská Daniela
  Decký Martin
  Jandačka Dušan
  Remišová Eva
  Žilina : Žilinská univerzita v Žiline , 2019. - 257 s. : 97 obr., 28 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 1, prezenčne 1
 5. Informovanosť verejnosti - cesta k zníženiu emisií z vykurovania v domácnostiach
  Virgovič Radoslav
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 24, č. 5 (2019), s. 20-21. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 5
  článok

  článok

 6. Environmentálne riziká a ich dopady na životné prostredie v katastri obce Vyšný Skálnik elektronický zdroj
  Katreniaková Katarína
  Belčáková Ingrid (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46934F20F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Doprava ako zdroj zaťaženia mestského prostredia ortuťou elektronický zdroj
  Babečková Lenka
  Zacharová Andrea (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1D238A62BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Kvalita ovzdušia na území Slovenskej republiky v rámci Európy
  Gerhátová Eva
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 17, č. 7 (2017), s. 26-31. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 7
  článok

  článok

 9. Malé častice v ovzduší - veľké riziká pre zdravie
  Hroncová Emília
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 3 (2017), s. 131-137. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok