Výsledky vyhľadávania

 1. Kompendium ochrany kvality ovzduší : část 2: Chemické aspekty znečištěného ovzduší - troposférický ozon
  Fiala Jaroslav
  Závodský Dušan
  Ochrana ovzduší. Roč. 15, č. 3 (2003), s. 1-22 (Príloha časopisu). - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-6
  kniha

  kniha


 2. Legislativní požadavky na měření emisí látek znečišťujících ovzduší v ČR
  Hlínová Yvonna
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 10, č. 4 (2006), s. 10-11 (príloha). - Žilina : MEDIA/ST, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-12
  článok

  článok


 3. Environmentálne riziká a ich dopady na životné prostredie v katastri obce Vyšný Skálnik elektronický zdroj
  Katreniaková Katarína
  Belčáková Ingrid (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46934F20F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Doprava ako zdroj zaťaženia mestského prostredia ortuťou elektronický zdroj
  Babečková Lenka
  Zacharová Andrea (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1D238A62BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Malé častice v ovzduší - veľké riziká pre zdravie
  Hroncová Emília
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 3 (2017), s. 131-137. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 6. Vývoj kvality ovzdušia v meste Ružomberok elektronický zdroj
  Kašková Lucia
  Vanek Miroslav (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DE39A12BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Ekológia a environmentalistika elektronický zdroj : zborník príspevkov doktorandov zo 14. ročníka Študentskej vedeckej konferencie
  Zacharová Andrea (Vedecký redaktor) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Vanek Miroslav (Vedecký redaktor) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Diviaková Andrea (Recenzent) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 1 elektronický optický disk : obr., tab., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 2
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Alpínske lúky Západných Tatier pod vplyvom dlhodobého znečistenia ovzdušia
  Halada Ľuboš
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 50, č. 2 (2016), s. 72-80. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok