Výsledky vyhľadávania

 1. Svetelné znečistenie a jeho vplyv na biotickú zložku prostredia elektronický zdroj
  Bystrianska Viktória
  Škvareninová Jana (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCB1C6D618A1774C8ADAC15E7FBF
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Hypogymnia physodes ako indikátor zaťaženia životného prostredia ortuťou elektronický zdroj
  Knapcová Ivana
  Zacharová Andrea (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25242&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Vplyv svetelného znečistenia na fenologické prejavy drevín v meste Zvolen elektronický zdroj
  Tuhárska Mária
  Škvareninová Jana (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23047&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Světelné znečištení: environmentální problém, který může a musí být řešen
  Falchi Fabio
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 28, č. 1 (2014), s. 2-5. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok


 6. Mizející tma a skototropní savci
  Heroldová Marta
  Zejda Jan
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 28, č. 1 (2014), s. 6-8. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok


 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Jak se bránit obtěžování světlem?
  Pavlorková Eva
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 28, č. 1 (2014), s. 20. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok


 9. Vliv světla na ryby
  Peňáz Milan
  Prokeš Miroslav
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 28, č. 1 (2014), s. 28-30. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok


 10. Když se řekne světluška
  Škorpík Martin
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 28, č. 1 (2014), s. 13-15. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok