Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu Námestovo elektronický zdroj
  Veselovská Martina
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild10&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8F85473CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Pollution control and resource recovery: municipal solid wastes incineration : bottom ash and fly ash
  Zhao Youcai
  Amsterdam : Butterworth-Heinemann , 2017. - xix, 347 s. : obr., tab., 23 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 3. Environmentálne technológie a technika
  Janoško Ivan
  Černecký Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Brodnianská Zuzana TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Hujo Ľubomír
  Soldán Maroš (Recenzent)
  Hostin Stanislav (Recenzent)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2016. - 311 s. : graf., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1

 4. Separovanie komunálneho odpadu - realita v mnohých mestách a obciach na Slovensku
  Stričík Michal
  Liptáková Erika
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 13, č. 4 (2013), s. 9-11. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 5. Zhodnotenie, zneškodnenie a možnosti využitia nebezpečného odpadu (červeného kalu)
  Šolc Marek
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 13, č. 11 (2013), s. 7-9. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 6. Vývoj a nakladanie s komunálnym odpadom v kontexte rozvoja Košického regiónu
  Pavolová Henrieta
  Bakalár Tomáš
  Teplická Katarína
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 12, č. 2 (2012), s. 14-18. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-12
  článok

  článok


 7. Separačné procesy IV. : separačné procesy v nakladaní s odpadom
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2011. - 86 s. : 56 obr., 5 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  12, z toho voľných 8, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Technicko-konštrukčné riešenie drviča stavebného a cestného odpadu
  Kohutová Lucia
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2010. - 61 s. : obr., tab., 30 cm + 3 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Zneškodňovanie skládkového plynu s nízkym obsahom metánu
  Čermák Oskár
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 9, č. 2 (2009), s. 3-10. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 1-12
  článok

  článok


 10. Predpoklady vývoja odpadového hospodárstva SR
  Chmielewská Eva
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 9, č. 7 (2009), s. 3-7. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 1-12
  článok

  článok