Výsledky vyhľadávania

 1. Nová obchodná a priemyselná politika - cesta riešenia krízy juhokórejskej ekonomiky
  Baláž Peter EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 47, č. 1 (1999), s. 136-158. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1
  1999: 1-6
  kniha

  kniha

 2. Skúmanie exogenity v nestacionárnych časových radoch: aplikácia na spotrebiteľské ceny a nominálne mzdy na Slovensku v rokoch 1990-1996
  Benčík Michal
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 47, č. 1 (1999), s. 20-38. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1
  1999: 1-6
  kniha

  kniha

 3. The composite leading indicator of the Slovak Republik business cycle: construction and forecast
  Bors Ladislav
  Jacobs Jan
  Kuper Gerard H.
  Kvetan Vladimír
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 47, č. 1 (1999), s. 3-19. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1
  1999: 1-6
  kniha

  kniha

 4. Foreign direct investment in the Slovak Republic (1): a general overview and analysis of foreign investment enterprises performance in the period 1993-1996
  Brzica Daneš
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 47, č. 1 (1999), s. 51-80. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1
  1999: 1-6
  kniha

  kniha

 5. Niektoré aspekty zadĺženia samospráv
  Čapková Soňa
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 47, č. 1 (1999), s. 125-135. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1
  1999: 1-6
  kniha

  kniha

 6. Nezamestnanosť ako sociálno-ekonomický problém a možnosti jej znižovania celoživotným vzdelávaním
  Ďurďovičová Marta
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 47, č. 1 (1999), s. 107-124. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1
  1999: 1-6
  kniha

  kniha

 7. Nerovnováha medzi vývojom domáceho dopytu a vývojom výkonnosti ekonomiky v stredoeurópskych transformujúcich sa štátoch
  Morvay Karol
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 47, č. 1 (1999), s. 39-50. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1
  1999: 1-6
  kniha

  kniha

 8. Regulačné bariéry
  Zemanovičová Daniela
  Jurzyca Eugen
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 47, č. 1 (1999), s. 81-106. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1
  1999: 1-6
  kniha

  kniha