Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 9  
Váš dotaz: Kód záznamu = ("sg980074_2004_004_001" ALEBO "sg980074_2004_004_002" ALEBO "sg980074_2004_004_003" ALEBO "sg980074_2004_004_004" ALEBO "sg980074_2004_004_005" ALEBO "sg980074_2004_004_006" ALEBO "sg980074_2004_004_007" ALEBO "sg980074_2004_004_009" ALEBO "sg980074_2004_004_011")
 1. 1.Les

  Les
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004:
  Ako meriame a hodnotíme drevo na export,
  Borovica lesná-Pinus sylvestris L.,
  Doterajšie poznatky zo zakladania intenzívnych porastov ihličnatých a tvrdých listnatých drevín na Slovensku,
  Hodnotenie rastových vlastností topoľov v radových výsadbách na ťažkých pôdach Východoslovenskej nížiny,
  Kolobeh vody v lesných ekosystémoch,
  Naše hory postihla ekologická katastrofa,
  Návrh pracovného dokumentu Európskej komisie k implementácii Lesníckej stratégie EÚ,
  Nová rajonizácia topoľov a stromových vŕb na Slovensku,
  Poradňa ochrany lesa,
  Svetové trendy motivujú k novému mysleniu,
  V extrémnych terénoch si s drevom poradí vrtuľník,
  Vodná bilancia vegetačných stupňov na Slovensku,
  Výber zo semenárstva lesných drevín
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (13) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  Návrh pracovného dokumentu Európskej komisie k implementácii Lesníckej stratégie EÚ / Alexander Čarný
  Ako meriame a hodnotíme drevo na export / Rudolf Petráš, Julian Mecko,..
  V extrémnych terénoch si s drevom poradí vrtuľník / Linda Martinusová
  Svetové trendy motivujú k novému mysleniu / Eugen Rónay
  Hodnotenie rastových vlastností topoľov v radových výsadbách na ťažkých pôdach Východoslovenskej nížiny / Štefan Kohán
  Nová rajonizácia topoľov a stromových vŕb na Slovensku / Ladislav Varga
  Doterajšie poznatky zo zakladania intenzívnych porastov ihličnatých a tvrdých listnatých drevín na Slovensku / Dušan Soják
  Borovica lesná (sosna) - Pinus sylvestris L.
  Výber zo semenárstva lesných drevín : borovica limbová (limba) Pinus cembra L. / Ján Hoffmann
  Poradňa ochrany lesa / Milan Zúbrik, Andrej Kunca
  Vodná bilancia vegetačných stupňov na Slovensku / Jaroslav Škvarenina...[et al.]
  Kolobeh vody v lesných ekosystémoch / Ladislav Tužinský...[et al.]
  Naše hory postihla ekologická katastrofa / Peter Horský
  V extrémnych terénoch si s drevom poradí vrtuľník / Linda Martinusová
  5, z toho voľných 0, prezenčne 5
  Roč. 60 č. 11-12 (2004)
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. 2.Les

  Les
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004:
  Ergonómia-humanizácia práce v lesníctve,
  Intenzívne pestovanie topoľov s využitím pňových výmladkov,
  Národný zoznam území európskeho významu nadobudol účinnosť,
  Návrh pracovného dokumentu Európskej komisie k implementácii Lesníckej stratégie EÚ,
  Ochranári či škodcovia?,
  Pestovanie agáta bieleho má prínosy aj riziká,
  Podpora lesníctva z verejných zdrojov,
  Pohorie Mecsek,
  Poradňa ochrany lesa,
  Súčasný biotop srnčej zveri,
  Úrazy sú smutnou súčasťou práce v lese,
  Výber zo semenárstva lesných drevín,
  Vyskúšali sme modernú lanovku,
  Význam ošetrovania poranení stromov
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (14) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  Podpora lesníctva z verejných zdrojov : (východiská smerujúce k ekonomickej sebestačnosti lesného hospodárstva) / Juraj Vanko
  Návrh pracovného dokumentu Európskej komisie k implementácii Lesníckej stratégie EÚ / Alexander Čarný
  Pohorie Mecsek : môže slovenského lesníka zaujať južné Maďarsko? / Viliam Flachbart
  Súčasný biotop srnčej zveri / Rastislav Požgaj
  Vyskúšali sme modernú lanovku : spracovanie kalamity pomocou lanovky Mounty 4000 v š.p. Lesy SR, OZ Rožňava / Ján Borčík
  Ergonómia - humanizácia práce v lesníctve / Valéria Messingerová
  Úrazy sú smutnou súčasťou práce v lese / Ondrej Gerenda
  Intenzívne pestovanie topoľov s využitím pňových výmladkov / Štefan Kohán
  Pestovanie agáta bieleho má prínosy aj riziká / Vladimír Šebeň
  Výber zo semenárstva lesných drevín : lipa malolistá, Tilia cordata Mill. / Ján Hoffmann
  Význam ošetrovania poranení stromov / Andrej Kunca
  Poradňa ochrany lesa / Andrej Kunca, Milan Zúbrik
  Ochranári či škodcovia? / Vojtech Križan
  Národný zoznam území európskeho významu nadobudol účinnosť / Juraj Švajda
  Ergonómia - humanizácia práce v lesníctve / Valéria Messingerová
  5, z toho voľných 0, prezenčne 5
  Roč. 60 č. 9-10 (2004)
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 3. 3.Les

  Les
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004:
  Budeme nasledovať poľnohospodárov?,
  Hodnotili sme objemovú produkciu topoľa "I-214",
  Hrozia nám lesné požiare aj v roku 2004?,
  Plamene vlani nešetrili naše lesy,
  Poradňa ochrany lesa,
  Priestupky, sankcie a povinnosti,
  Problémy konverzie ihličnatých lesov,
  Štátna podpora lesníctva,
  Ťažba stromov v intravilánoch miest a obcí,
  Technický rozvoj plánujme reálne a buďme konkrétnejší,
  Vplyv náhodných ťažieb na prirodzenú obnovu lesa,
  Výber zo semenárstva lesných drevín,
  Zdolávanie požiarov v lesoch je náročné,
  "E-learning"-nový trend v odbornom jazykovom vzdelávaní
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (14) Katalóg - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  "E-learning" - nový trend v odbornom jazykovom vzdelávaní / Hubert Paluš, Dagmar Sélešová
  Štátna podpora lesníctva / Igor Michalík
  Ťažba stromov v intravilánoch miest a obcí / Ľuboš Augustín, Martin Slančík
  Technický rozvoj plánujme reálne a buďme konkrétnejší / Eugen Rónay
  Hodnotili sme objemovú produkciu topoľa "I-214" / Štefan Kohán
  Vplyv náhodných ťažieb na prirodzenú obnovu lesa / Ivan Danček
  Problémy konverzie ihličnatých lesov / Katarína Bortelová
  Budeme nasledovať poľnohospodárov? / Anna Tučeková
  Výber zo semenárstva lesných drevín : Jedľa biela, Abies alba Mill. (= A. pectinata DC) / Ján Hoffmann
  Poradňa ochrany lesa / Milan Zúbrik, Andrej Kunca
  Priestupky, sankcie a povinnosti / Peter Horský, Ján Pačesa
  Zdolávanie požiarov v lesoch je náročné
  Plamene vlani nešetrili naše lesy
  Hrozia nám lesné požiare aj v roku 2004? / Ivan Chromek, Alexander Krakovský
  Hrozia nám lesné požiare aj v roku 2004? / Ivan Chromek, Alexander Krakovský
  E-learning - nový trend v odbornom jazykovom vzdelávaní / Hubert Paluš, Dagmar Sélešová
  Ťažba stromov v intravilánoch miest a obcí / Ľuboš Augustín, Martin Slančík
  5, z toho voľných 0, prezenčne 5
  Roč. 60 č. 7-8 (2004)
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 4. 4.Les

  Les
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004:
  Ceny surového dreva na domácom trhu v 1. štvrťroku 2004,
  Deti sú vďačná cieľová skupina,
  Kategorizácia lesov a náhrada škody,
  Poradňa ochrany lesa,
  Presadenie zákona o poľovníctve je cesta tŞnistá,
  Výber zo semenárstva lesných drevín,
  Výsledky obhospodarovania poľovnej zveri v poľovníckej sezóne 2003/2004
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (7) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  Ceny surového dreva na domácom trhu v 1. štvrťroku 2004 / Boris Greguška
  Kategorizácia lesov a náhrada škody / Martin Moravčík
  Poradňa ochrany lesa / Andrej Kunca, Milan Zúbrik
  Výber zo semenárstva lesných drevín : hrab obyčajný, Carpinus betulus L. / Ján Hoffmann
  Deti sú vďačná cieľová skupina / Peter Gogola
  Výsledky obhospodarovania poľovnej zveri v poľovníckej sezóne 2003/2004 / Jozef Bučko, Peter Kaštier
  Presadenie zákona o poľovníctve je cesta tŞnistá / Igor Olajec
  Lesy Slovenska a globálne klimatické zmeny / Vladimír Kunca (Recenzent)
  5, z toho voľných 0, prezenčne 5
  Roč. 60 č. 6 (2004)
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 5. 5.Les

  Les
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004:
  Ako je to s početnosťou jelenej zveri?,
  Cenu má len vhodne podaná a načasovaná informácia,
  Návrh projektu transformácie a reštrukturalizácie Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik,
  Overili sme parametre štiepačky WS 800,
  Poradňa ochrany lesa,
  Reprivatizačný proces sprevádzajú problémy,
  Rezonovali problémy škôlkárstva a semenárstva,
  Výber zo semenárstva lesných drevín
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (8) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  Rezonovali problémy škôlkárstva a semenárstva / Miriam Sušková
  Ako je to s početnosťou jelenej zveri? / Vojtech Richter
  Overili sme parametre štiepačky WS 800 / Tibor Lukáč, Jozef Tajboš, Ján..
  Cenu má len vhodne podaná a načasovaná informácia / Miroslav Kovalčík, Viera Petrášová
  Poradňa ochrany lesa / Milan Zúbrik, Andrej Kunca
  Výber zo semenárstva lesných drevín : smrek obyčajný, Picea abies (L.) Karst. (= P. excelsa [Lam.] Link.) / Ján Hoffmann
  Reprivatizačný proces sprevádzajú problémy / Stanislav Vyhnálik
  Návrh projektu transformácie a reštrukturalizácie Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik
  Overili sme si parametre štiepačky WS 800 / Tibor Lukáč, Jozef Tajboš, Ján..
  5, z toho voľných 0, prezenčne 5
  Roč. 60 č. 5 (2004)
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 6. 6.Les

  Les
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004:
  Konštrukčné riešenia zlepšujú výkon aj bezpečnosť motorových píl,
  Poradňa ochrany lesa,
  Predbežné výsledky a možnosti pestovania intenzívnych topoľových porastov založených bezkoreňovými odrastkami,
  Slovensko potrebuje národný lesnícky program,
  Sme dostatočne inovatívni?,
  Smrek obyčajný-Picea abies Karst.,
  Štrukturálne fondy EÚ sú výzva pre lesné hospodárstvo,
  Výber zo semenárstva lesných drevín,
  Zahrádzanie bystrín postihla recesia,
  Zdroje nám umožňujú napredovať
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (10) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  Smrek obyčajný - Picea abies (L.) Karst.
  Zahrádzanie bystrín postihla recesia / Miloslav Homola
  Konštrukčné riešenia zlepšujú výkon aj bezpečnosť motorových píl / Ľuboš Augustín, Martin Slančík
  Predbežné výsledky a možnosti pestovania intenzívnych topoľových porastov založených bezkoreňovými odrastkami / Štefan Kohán
  Zdroje nám umožňujú napredovať / Milan Oravec
  Poradňa ochrany lesa / Andrej Kunca, Milan Zúbrik
  Výber zo semenárstva lesných drevín : smrekovec opadavý, Larix decidua Mill. / Ján Hoffmann
  Štrukturálne fondy EÚ sú výzva pre lesné hospodárstvo / Milan Sarvaš
  Sme dostatočne inovatívni? / Milan Lacko, Zuzana Sarvašová
  Slovensko potrebuje národný lesnícky program / Alexander Čarný
  Konštrukčné riešenia zlepšujú výkon aj bezpečnosť motorových píl / Ľuboš Augustín, Martin Slančík
  5, z toho voľných 0, prezenčne 5
  Roč. 60 č. 4 (2004)
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 7. 7.Les

  Les
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004:
  Ako verejnosť vníma š.p. Lesy SR a jeho transformáciu?,
  Hynutie smrečín: príčiny, dôsledky...a riešenia,
  Pan európsky systém certifikácie lesov,
  Poradňa ochrany lesa,
  Stavy jelenej zveri treba plánovať reálne,
  Škodcovia nedbajú na byrokratické termíny,
  Výber zo semenárstva lesných drevín,
  Zatvárame vstupnú bránu pre škodcov
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (8) Katalóg - ČLÁNKY
  Stavy jelenej zveri treba plánovať reálne / Pavel Hell, Jozef Konôpka, Peter..
  Ako verejnosť vníma š.p. Lesy SR a jeho transformáciu?
  Škodcovia nedbajú na byrokratické termíny / Ján Slivinský
  Hynutie smrečín: príčiny, dôsledky...a riešenia / Július Novotný, Milan Zúbrik,..
  Poradňa ochrany lesa / Andrej Kunca, Milan Zúbrik
  Výber zo semenárstva lesných drevín : duby, Quercus sp. / Ján Hoffmann
  Pan európsky systém certifikácie lesov / František Štulajter
  Zatvárame vstupnú bránu pre škodcov : Slovenská republika preberá Medzinárodnú fytosanitárnu normu č. 15 o pohybe drevného obalovaného materiálu v medzinárodnom obchode / Eduard Greppel
  5, z toho voľných 0, prezenčne 5
  Roč. 60 č. 3 (2004)
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 8. 8.Les

  Les
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004:
  Financovanie lesného hospodárstva z verejných zdrojov v roku 2004,
  Hlavné úlohy Sekcie lesníckej MP SR v roku 2004,
  Meranie ekonomickej výnosnosti slovenského lesníctva,
  Pôdne kondicionéry: pomoc pri umelej obnove,
  Poradňa ochrany lesa,
  Výber zo semenárstva lesných drevín
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (6) Katalóg - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  Pôdne kondicionéry: pomoc pri umelej obnove / Ivana Sarvašová
  Poradňa ochrany lesa / Milan Zúbrik, Andrej Kunca
  Výber zo semenárstva lesných drevín : borovica lesná (sosna), Pinus silvestris L. / Ján Hoffmann
  Meranie ekonomickej výnosnosti slovenského lesníctva / Ján Holécy
  Financovanie lesného hospodárstva z verejných zdrojov v roku 2004 / Peter Horský
  Hlavné úlohy Sekcie lesníckej MP SR v roku 2004 / Ján Ďurský
  Pôdne kondicionéry: pomoc pri umelej obnove / Ivana Sarvašová
  Meranie ekonomickej výnosnosti slovenského lesníctva / Ján Holécy
  5, z toho voľných 0, prezenčne 5
  Roč. 60 č. 2 (2004)
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 9. 9.Les

  Les
  xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004:
  Energetické využitie biomasy má na Slovensku veľkú perspektívu,
  Lesníctvo má blízko k prírode,
  Levičania majú s biomasou bohaté skúsenosti,
  Odumieranie smrečín na severe Slovenska pokračuje,
  Poradňa ochrany lesa,
  Vidieku sa núka jedinečná príležitosť,
  Výber zo semenárstva lesných drevín,
  Zakladáme energetické porasty
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (8) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  Lesníctvo má blízko k prírode / Katarína Bortelová
  Odumieranie smrečín na severe Slovenska pokračuje / Rastislav Jakuš...[et al.]
  Poradňa ochrany lesa / Milan Zúbrik, Andrej Kunca
  Výber zo semenárstva lesných drevín / Ján Hoffmann
  Vidieku sa núka jedinečná príležitosť : Pilotný projekt využitia biomasy v okolí Banskej Bystrice / Michal Zibrin
  Zakladáme energetické porasty / Ladislav Varga
  Levičania majú s biomasou bohaté skúsenosti / Dušan Krajniak
  Energetické využitie biomasy má na Slovensku veľkú perspektívu / Ján Ďurský, Milan Koleják
  Odumieranie smrečín na severe Slovenska pokračuje / Rastislav Jakuš...[et al.]
  5, z toho voľných 0, prezenčne 5
  Roč. 60 č. 1 (2004)
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný