Výsledky vyhľadávania

 1. Dominantné slovenské banky čaká zoštíhľovanie
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 25 (príl. TOP 99) (1999), s. 28-33 (príl. TOP 99). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 18-25
  kniha

  kniha


 2. Problémy na trhu práce v stavebníctve
  Láska Ivan
  Eurostav : odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre. Roč. 23, č. 6 + zvl. č. (2017), s. 72-74. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 6 + zvl. č.
  článok

  článok


 3. Generácia Y: chceme osobnostne rásť a práca nás musí baviť
  Zisk manažment. Roč. 9, č. 6-7 (2017), s. 48-49. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 6-7
  článok

  článok


 4. Analýza vývoja nezamestnanosti v krajinách EÚ v období ekonomickej krízy elektronický zdroj
  Bielik Rudolf
  Lichý Ján (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24268&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Horný Liptov
  Bocánová Martina
  Priečko Martin
  Slobodová Nováková Katarína
  Krásy Slovenska : obrázkový časopis venovaný prírodným krásam a zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a národopisu. Roč. 93, č. 11-12 (2016), s. 8-22. - Bratislava Bratislava : Turservis : Dajama, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 11-12
  článok

  článok


 6. Kostolianska kotlina
  Bocánová Martina
  Slobodová Nováková Katarína
  Krásy Slovenska : obrázkový časopis venovaný prírodným krásam a zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a národopisu. Roč. 93, č. 9-10 (2016), s. 8-20. - Bratislava Bratislava : Turservis : Dajama, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 9-10
  článok

  článok


 7. Perspektívy rozvoja priemyslu na Slovensku
  Luptáčik Mikuláš
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 20, č. 6 (2016), s. 6-7. - Žilina : MEDIA/ST, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 6
  článok

  článok


 8. Význam priemyselnej výroby pre tvorbu a šírenie inovácií
  Luptáčik Mikuláš
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 20, č. 9 (2016), s. 130-131. - Žilina : MEDIA/ST, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 9
  článok

  článok


 9. Analýza faktorov a príčin nezamestnanosti lesníckych profesií v kraji Banská Bystrica elektronický zdroj
  Maďarič Róbert
  Holécy Ján (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20929&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Kto vlastní lesy v Európe? : Bosna a Hercegovina
  Sarvašová Zuzana
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 9 (2016), s. 22. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 9
  článok

  článok