Výsledky vyhľadávania

 1. Podenky ako indikátori kvality vodných tokov na východnom Slovensku elektronický zdroj
  Antalová Karin
  Svitok Marek (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DA3CA02BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Biodiverzita a návrh manažmentu brehových porastov vybraných častí rieky Rajčianky elektronický zdroj
  Hajasová Anna
  Benčať Tibor (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8FC5074CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Hrazení bystřin v kontextu úprav drobných vodních toků
  Marková Jana
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 96, č. 10 (2017), s. 32-33. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 10
  článok

  článok


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Vplyv lesa na priebeh povodní elektronický zdroj
  Pivarčiová Katarína Anna
  Vlčková Mária (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=0CE18B4C4079C60D2C42A82DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Kvantifikácia a predikcia erózie na brehoch malých vodných tokov elektronický zdroj
  Allmanová Zuzana TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Jakubis Matúš (Školiteľ (konzultant)) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20712&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Živá voda divize Plumlov
  Dymáček Roman
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 95, č. 6 (2016), s. 18-21. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 6
  článok

  článok


 10. Aktualizácia digitálnej mapy vodných tokov a vodných plôch na území VŠLP elektronický zdroj
  Hanková Romana
  Koreň Milan (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7A24B9B1E4B8C85D528F417807C5
  počítačový súbor

  počítačový súbor