Výsledky vyhľadávania

 1. Biológia, ekológia, rozšírenie a aktuálne problémy ochrany dravcov čeľade Accipitridae v Európe elektronický zdroj
  Balušík Marek
  Korňan Martin (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=82D5162064037F62A69A86F7A2EE
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Dynamika vegetácie v prírodných smrekových lesoch po poškodení podkôrnym hmyzom elektronický zdroj
  Kubov Martin
  Fleischer Peter (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild28&sid=6D7E2994FB8F4DECA90AE1160810
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Fytocenológia a lesnícka typológia
  Križová Eva TUZLFF - Katedra fytológie
  Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
  Nič Juraj TUZLFF - Katedra fytológie
  Kunca Vladimír (Recenzent) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Vladovič Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 194 s. : obr., tab., príl. za textom, 30 cm
  xkni - KNIHY
  15, z toho voľných 5, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Vplyv lesného hospodárstva na druhové zloženie fytocenóz jedľových bučín elektronický zdroj
  Paločková Lenka
  Ujházyová Mariana (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25198&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor