Výsledky vyhľadávania

 1. Postagrárna sukcesia vo Veporských vrchoch elektronický zdroj
  Porubiak Dominik
  Ujházy Karol (Iní) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ECDBE5517CC8B19C5592AA93C33D
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Spoločenstvá sekundárnych agátových porastov elektronický zdroj
  Urbanová Monika
  Zacharová Andrea (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=233ADDCA5EB56A1007EA3131D49A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Biológia, ekológia, rozšírenie a aktuálne problémy ochrany dravcov čeľade Accipitridae v Európe elektronický zdroj
  Balušík Marek
  Korňan Martin (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=82D5162064037F62A69A86F7A2EE
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Dynamika vegetácie v prírodných smrekových lesoch po poškodení podkôrnym hmyzom elektronický zdroj
  Kubov Martin
  Fleischer Peter (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild28&sid=6D7E2994FB8F4DECA90AE1160810
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Vybrané fytocenózy v mikropovodí Mlynského potoka (Kremnické vrchy) a ich ekologické a socioekonomické hodnotenie
  Sedlák Andrej (Anotátor)
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 3 (2017), s. 174-177. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 10. Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na lesní stanoviště

  Miltner Stanislav
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 62, č. 2 (2017), s.109-115. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  článok

  článok