Výsledky vyhľadávania

 1. Koncepčné riešenie dopravného zariadenia za lisovacím strojom DORST 350 elektronický zdroj
  Kasanický Štefan
  Mazáň Andrej (Iní) TUZFTVTA - Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=D01AE3E6A036F3F65A8A11647EB9
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Konštrukčný návrh manipulačného zariadenia lesníckeho kolesového ťahača elektronický zdroj
  Patráš Tomáš
  Helexa Milan (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild14&sid=3D579E6F99510E20D8BB41D0A384
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. 43. medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov elektronický zdroj : 26. - 27. 09. 2017, Hotel Alexander****, Bardejovské kúpele
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2017. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Strojné zariadenia a mechanizačné prvky na montáž panelových drevostavieb elektronický zdroj
  Bobek Ľubomír
  Kminiak Richard (Iní) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23849&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Dopravná a manipulačná technika
  Krajčovičová Mária TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Svoreň Ján (Recenzent) TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Oswald Ján (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 208 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  7, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Manipulation, transport and transport technique
  Krajčovičová Mária TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Hricová Júlia TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Svoreň Ján (Recenzent) TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Knoflíček Radek (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 146 s. : čb. obr., 30 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 7. Engineering for biomass processing
  Mikleš Milan TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Janeček Adolf (Recenzent)
  Siklienka Mikuláš (Recenzent) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 136 s. : čb. obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 8. Pútavý dopravný terminál Rotterdamu
  Ring Anne-Marie
  Eurostav : odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre. Roč. 21, č. 3 (2015), s. 48-51. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 3
  článok

  článok


 9. Construction design of the screw conveyor for transport abradant elektronický zdroj
  Tomčo Dávid
  Kučera Marián (Iní) TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23722&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor