Výsledky vyhľadávania

 1. Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace : modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. sborník z konference dne 25.9.2008
  Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem , 87 s.. - obr., tab., graf. : 29 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 1

 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Produkcia rýchlorastúcich drevín pri využití alternatívnych spôsobov hnojenia elektronický zdroj
  Hudák Michal
  Lieskovský Martin (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ECDBE5517CC8B19C5295A893C33D
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Porovnanie produkcie rýchlorastúcich drevín pri použití alternatívnych spôsobov hnojenia elektronický zdroj
  Greschner Marek
  Lieskovský Martin (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild6&sid=BEAFF42FBA401D6E6BE624351766
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Hodnotenie rizík vybraných kovových prvkov vo vodách elektronický zdroj
  Melichová Zuzana
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Nagyová Iveta
  Bálintová Magdaléna (Recenzent)
  Fazekašová Danica (Recenzent)
  Andráš Peter (Recenzent)
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2017. - 233 s. [CD-ROM] : obr., tab., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Výskum biologickej rozložiteľnosti vybraných organických odpadov elektronický zdroj
  Poništ Juraj
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=7FE4E0810F66E41DFDA1CF23557F
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Návrh ekotechnického riešenia úpravy kalov z čistiarní odpadových vôd pre ich efektívne zhodnocovanie elektronický zdroj
  Dubovecký Patrik
  Ružinská Eva (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24827&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Sewage sludge and some of its properties : distribution and mobility of heavy metals in waste water treatment plants
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Saarbrücken : Lambert Academic Publishing , 2016. - 149 s. : obr., tab., 22 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Hodnotenie produkcie bioplynu v spoločnej bioplynovej stanici ČOV a farmy na chov ošípaných elektronický zdroj
  Kováč Michal
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25277&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor