Výsledky vyhľadávania

 1. Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace : modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. sborník z konference dne 25.9.2008
  Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem , 87 s.. - obr., tab., graf. : 29 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 1

 2. Porovnanie produkcie rýchlorastúcich drevín pri použití alternatívnych spôsobov hnojenia elektronický zdroj
  Greschner Marek
  Lieskovský Martin (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild6&sid=BEAFF42FBA401D6E6BE624351766
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Výskum biologickej rozložiteľnosti vybraných organických odpadov elektronický zdroj
  Poništ Juraj
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=7FE4E0810F66E41DFDA1CF23557F
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Návrh ekotechnického riešenia úpravy kalov z čistiarní odpadových vôd pre ich efektívne zhodnocovanie elektronický zdroj
  Dubovecký Patrik
  Ružinská Eva (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24827&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Sewage sludge and some of its properties : distribution and mobility of heavy metals in waste water treatment plants
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Saarbrücken : Lambert Academic Publishing , 2016. - 149 s. : obr., tab., 22 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Hodnotenie produkcie bioplynu v spoločnej bioplynovej stanici ČOV a farmy na chov ošípaných elektronický zdroj
  Kováč Michal
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25277&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Výskum nakladania s odpadovým kalom z ČOV a sledovanie distribúcie ťažkých kovov v kale : vedecká štúdia
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Melichová Zuzana
  Samešová Dagmar (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Demko Jaroslav (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 127 s. : 31 obr., 32 tab., 8 príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Vplyv vybraných meteorologických faktorov na obsah rádionuklidov v kaloch z čistiarne odpadových vôd elektronický zdroj
  Kokavec Ján
  Vanek Miroslav (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22244&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor