Výsledky vyhľadávania

 1. Dendromasa - biopalivo pre výrobu tepla a elektrickej energie elektronický zdroj : vedecká monografia
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jandačka Jozef (Recenzent)
  Longauer Jaroslav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla
  Schvarzbacherová Eva
  Horbaj Peter
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2015. - 165 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1

 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Stavba komína
  Kostolná Eva
  ASB : odborný časopis z oblasti architektúry, stavebníctva a developingu. Roč. 19, č. 4 (2012), s. 34-35. - Bratislava : Jaga group, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-2 + Špeciál
  článok

  článok


 7. kniha

  kniha


 8. Výskum prúdenia v modeloch kotlov
  Majer Samuel
  Koniar Ján (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2012
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=17639&crzpSigla=tuzvolen
  kniha

  kniha


 9. Porovnanie gravimetrickej a optickej metódy merania koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok v spalinách pri spaľovaní tuhých palív
  Nosek Radovan
  Holubčík Michal
  Jandačka Jozef
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 26 (2012), s. 37-45. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 26
  článok

  článok


 10. Analýza možností hodnotenia účinnosti zdrojov tepla
  Dubnická Barbora
  Koniar Ján (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2011. - 45 s. : 11 obr., 5 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1