Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie nedeštruktívnych metód pri analýze povrchovej úpravy špeciálnych výrobkov z dreva
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  41. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách : 17.-19. května 2010, Pardubice, Česká republika : sborník příspěvků, Vol. 41. S. 219-226. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Vplyv povrchovej úpravy na akustické vlastnosti sláčikových hudobných nástrojov dizertačná práca
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant)) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva (Školiteľ (konzultant)) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2010. - 98 s. : 64 obr., 15 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie vplyvu povrchových úprav na fyzikálno-akustické charakteristiky rezonančného dreva
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  40. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách KNH´ 09 : sborník příspěvků : 18.-20. května 2009, Pardubice, Česká republika. S. 325-332. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Study of surface and resistance characteristics of special wood products covered of ecological coatings
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Jabłoński Marek
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Transfer inovácií : internetový časopis o inováciách v priemysle. Č. 15 (2009), s. 73-79
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/15-2009/pdf/115-117.pdf
  článok

  článok

 5. Quality factors of finishing string musical instruments
  Ružinská Eva TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Jabłoński Marek
  Kłosińska Teresa
  Annals of Warsaw university of life sciences, Forestry and Wood Technology. No. 67 (2009), p. 223-228
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 67-69
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 6. Analýza povrchu rezonančného dreva v procese povrchových úprav
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Acta Mechanica Slovaca, Interantikor - Povrchové inžinierstvo 2008. Roč. 12, č. 4-B (2008), s. 69-75
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 7. Vplyv prírodných lakov na estetické a zvukové vlastnosti dreva
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Nábytok 2008 : od nápadu po výrobok : 7. medzinárodné sympózium Technická univerzita vo Zvolene 18.-19.6.2008. 7 s. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008 ; Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Zvýšenie kvality zvuku u továrensky vyrábaného kontrabasu
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Košúth Stanislav TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Material - Acoustics - Place 2008 : proceedings of the 4th International Symposium, September 17-19, 2008, Zvolen - Slovakia. S. 71-73. - Zvolen : Technical University Zvolen, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Návrh kvalitatívnych činiteľov povrchovej úpravy strunových hudobných nástrojov
  Ružinská Eva TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Material - Acoustics - Place 2008 : proceedings of the 4th International Symposium, September 17-19, 2008, Zvolen - Slovakia. S. 117-122. - Zvolen : Technical University Zvolen, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Analýza vplyvu povrchovej úpravy na povrchové a špecifické vlastnosti dreva
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Kajánek Peter TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Acta Mechanica Slovaca, Povrchové inžinierstvo 2007. Roč. 11, č. 4-C (2007), s. 35-40
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha