Výsledky vyhľadávania

 1. The impact of ski pistes running on the species composition of selected herbaceous communities at the chosen ski resort Chopok-south abstract
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Jančová Margita (Školiteľ (konzultant)) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zborník anotácií 52. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 11.4. 2012. S. 43. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Vplyv úpravy lyžiarskych svahov na zloženie fytocenóz na vybraných lyžiarskych svahoch lokality Chopok - juh
  Sláviková Dagmar TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IX : zborník referátov. S. 157-163. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011 / Kontrišová Oľga 1943- ; Marušková Andrea ; Váľka Jozef 1952-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 4. Príklad metodického postupu pre kvantifikáciu erózie na odkrytých pôdnych povrchoch lyžiarskeho strediska Chopok-juh (Národný park Nízke Tatry)
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Ekológia a environmentalistika : zborník príspevkov doktorandov z 8. ročníka Študentskej vedeckej konferencie. S. 79-84. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011 / Marušková Andrea ; Vanek Miroslav 1980-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Skiing and its influence on specific environment components on The ski centre Chopok-south example (NP Low Tatra)
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Public recreation and landscape protection - hand in hand? : conference proceeding : 4th - 6th May 2011, Santon Hotel, Brno. S. 122-124. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Zimné rekreačné aktivity na vybranej lokalite Chopok-juh a ich negatívny vplyv na pôdu a bylinný kryt lyžiarskych zjazdoviek abstrakt
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Jančová Margita (Školiteľ (konzultant)) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zborník anotácií 51. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 13.4.2011. S. 66. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Zimné rekreačné aktivity na vybranej lokalite Chopok-juh a ich vplyv na bylinný kryt lyžiarskych zjazdoviek
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen. Roč. 53, Suppl. 1 (2011), s. 7-17. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-2, zvl. č. 1
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 8. Súčasný stav drevinového porastu ako limitujúci faktor rekreačného využívania Chráneného areálu Banskoštiavnická kalvária
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen. Roč. 52, Suppl. 1 (2010), s. 133-145. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-2, Suppl. 1
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 9. Zhodnotenie aktuálneho stavu a možností rekreačného využívania Banskoštiavnickej kalvárie
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Venkovská krajina 2010 : 8. ročník mezinárodní mezioborové konference : příspěvky z konference konané dne 20.-23. května 2010 v Hostětíně, Bílé Karpaty, Česká republika. S. 373-377. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, s.r.o., 2010
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 10. Hodnotenie zmeny biodiverzity a diverzity krajinných štruktúr vplyvom antropického tlaku na príklade územia PIENAP-u
  Kuľanda Milan TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Slámová Martina TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 20 (2009), s. 65-74. - Zvolen Zvolen : TU Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 20
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha