Výsledky vyhľadávania

 1. Skrinky PLY1 a PLY2 : dizajn č. 28698. Vestník ÚPV SR č. 01/2020
  Lizoňová Denisa TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky , 2020. - 2 s. : 2 obr.
  xkni - KNIHY
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/91-2019
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Grafický návrh - dizajn manuál k podujatiu "Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2018"
  Chovan Miroslav TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  31.01.2019
  xucad - Umelecká činnosť - dielo
  článok

  článok

 3. Preprava dreva cestnou a železničnou dopravou na Slovensku, súčasný stav, technika a technologické možnosti
  Allman Michal TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Allmanová Zuzana TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Messingerová Valéria TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Jankovský Martin
  Dvořák Jiří (Recenzent)
  Radocha Marián (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 154 s. : 129 obr., 32 tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 4. Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia: kultúra a životné prostredie : zborník pôvodných vedeckých prác
  Androvičová Zlata (Vedecký redaktor) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Belaňová Eliška (Vedecký redaktor) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Hreško Juraj (Recenzent)
  Izakovičová Zita (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 115 s. : graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 5. Telesná výchova a šport v živote človeka elektronický zdroj : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác
  Baisová Karin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Kružliak Martin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Michal Jiří (Recenzent)
  Štefko Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 327 s. [CD-ROM] : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Záujem o pohybové a športovo-rekreačné aktivity a ich význam v živote študentov Technickej univerzity vo Zvolene
  Baisová Karin TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Kružliak Martin TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Merica Marián / Skrypko Anatol ; Görner Karol ; Merica Marián Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2019 : scientific proceedings 2019. S. 22-31 [CD-ROM]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Zborník abstraktov vedeckých prác konferencií z rokov 2015-2019 elektronický zdroj. II. časť
  Baisová Karin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Kružliak Martin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Michal Jiří (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 297 s. [CD-ROM]
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI elektronický zdroj : recenzovaný zborník vedeckých prác
  Balážová Žaneta (Vedecký redaktor) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Danihelová Zuzana (Vedecký redaktor) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Ľupták Marek (Vedecký redaktor) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Veverková Darina (Vedecký redaktor) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Chovancová Katarína (Recenzent)
  Štulajterová Alena (Recenzent)
  Zázrivcová Monika (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 275 s. [CD-ROM] : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Sprievodca štúdiom : akademický rok 2020/2021. Drevárska fakulta
  Banski Adrián (Vedecký redaktor) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 128 s. : tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 10. ŠVOČ 60 elektronický zdroj : 60th international student's scientific conference, 06.05.2019. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Čabalová Iveta (Recenzent)
  Simanová Ľubica (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Melicherčíková Iveta (Recenzent)
  Sčensný Patrik (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2019. - 1058 p. : fotogr., graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor