Výsledky vyhľadávania

 1. Cutting power during lengthwise milling of thermally modified oak wood
  Koleda Peter TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Barcík Štefan TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Svoreň Ján TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Štefková Jaroslava TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Wood research. Vol. 64, no. 3 (2019), p. 537-548
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 3
  http://www.woodresearch.sk/wr/201903/14.pdf
  článok

  článok

 2. Influence of cutting wedge treatment on cutting power, machined surface quality, and cutting edge wear when plane milling oak wood
  Koleda Peter TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Barcík Štefan TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Svoreň Ján TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Dobrík Andrej
  BioResources. Vol. 14, no. 4 (2019), p. 9271-9286 [online]
  xcla - ČLÁNKY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/10/BioRes_14_4_9271_Koleda_BSND_Infl_Cutting_Wedge_Treat_Surface_Quality_Plane_Milling_Oak_16168.pdf
  článok

  článok

 3. Intrerchange of heat in saw disc body during cutting
  Svoreň Ján TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Javorek Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  International journal of engineering and management sciences (IJEMS). Vol. 4, no. 1 (2019), p. 488-494 [online]
  xcla - ČLÁNKY
  http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/5c8fe2765c714/szerkeszto/10.21791IJEMS.2019.1.60.pdf
  článok

  článok

 4. The reduction of noise levels of the circular saw in the cutting process of adjusting of the circular saw blade body
  Svoreň Ján TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Výrobná a automatizačná technika 2019 : zborník rozšírených abstraktov : medzinárodná vedecká konferencia, 17.-18. septembra 2019, Zvolen, Slovenská republika. S. 29-30 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Koleda Pavol 1984-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Zaťaženie manipulačnej časti manipulátora
  Vargovská Mária TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Mokryš Martin
  Javorek Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Svoreň Ján TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Výrobná a automatizačná technika 2019 : zborník rozšírených abstraktov : medzinárodná vedecká konferencia, 17.-18. septembra 2019, Zvolen, Slovenská republika. S. 15-16 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Koleda Pavol 1984-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Základy strojárskych technológií a materiálov
  Ťavodová Miroslava TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Kalincová Daniela TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Svoreň Ján (Recenzent)
  Kotus Martin (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 199 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 7. The influence of revolutions and feed speed to results force Fa
  Javorek Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Svoreň Ján TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Kučerová Marta
  Manufacturing and automation technology : book of abstracts : international scientific conference : September 20 – 21, 2017 Zvolen, Slovakia. S. 14 [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017 / Koleda Pavol 1984- ; Koleda Peter 1984-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Závislosť výslednej sily od otáčok a rýchlosti posuvu obrobku pri pílení buka
  Javorek Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Svoreň Ján TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Kučerová Marta
  Acta facultatis technicae : vedecký časopis Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky. Roč. 22, č. 2 (2017), s. 159-167
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  https://fevt.tuzvo.sk/sites/default/files/2017_2_journal_0.pdf
  článok

  článok

 9. Delenie a obrábanie dreva
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Kminiak Richard TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jankech Andrej TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Očkajová Alena (Recenzent)
  Rousek Miroslav (Recenzent)
  Svoreň Ján (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 332 s. : graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  (15) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (8) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 10. The effect of circular saw blade body structure of the temperature along the radius during the wood cutting process
  Svoreň Ján TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Javorek Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Naščák Ľubomír TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Zbieć Marcin / Orłowski Kazimierz A. 23rd International wood machining seminar proceedings : 28.05-31.05.2017 - Warsaw - Poland. P. 261-268. - Warsaw : The Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok