Výsledky vyhľadávania

 1. ŠVOČ 60 elektronický zdroj : 60th international student's scientific conference, 06.05.2019. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Čabalová Iveta (Recenzent)
  Simanová Ľubica (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Melicherčíková Iveta (Recenzent)
  Sčensný Patrik (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2019. - 1058 p. : fotogr., graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. ŠVOČ 59 elektronický zdroj : 59th international student's scientific conference, 10th May 2018. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Simanová Ľubica (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Melicherčíková Iveta (Recenzent)
  Bajza Ondrej (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2018. - 764 p. [CD-ROM]
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. ŠVOČ 58 elektronický zdroj : 58th international student's scientific conference, 11th May 2017. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Merková Martina (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Boborová Katarína (Recenzent)
  Bajza Ondrej (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2017. - 733 p. [CD-ROM]
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. ŠVOČ 57 elektronický zdroj : 57th international student's scientific conference, 3rd May 2016. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Čabalová Iveta (Recenzent)
  Simanová Ľubica (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2016. - 586 s. [CD-ROM] : fotogr., graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. ŠVOČ 56 elektronický zdroj : 56th international student's scientific conference, 5th May 2015. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Tribulová Tereza (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Čabalová Iveta (Recenzent)
  Simanová Ľubica (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 1276 s. [CD-ROM] : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. ŠVOČ 55 elektronický zdroj : 55th international student's scientific conference, 6th May 2014. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Tribulová Tereza (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Čabalová Iveta (Recenzent)
  Merková Martina (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Boborová Katarína (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2014. - CD-ROM, 1284 s. : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. ŠVOČ 54 elektronický zdroj : 54-th international conference, May 2013. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Mojžišková Michaela (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Čabalová Iveta (Recenzent)
  Merková Martina (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Boborová Katarína (Recenzent)
  Balkovský Igor (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - CD-ROM, 1017 s.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. ŠVOČ 53 elektronický zdroj : 53-rd international conference, 10-th May 2012. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Mojžišková Michaela (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - 1 elektronický optický disk [cca 1242 s.]
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Marketing a obchod 2011 elektronický zdroj : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod
  Šupín Mikuláš (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Drličková Eva (Recenzent)
  Klubica Dominik (Recenzent)
  Kusá Alena (Recenzent)
  Paluš Hubert (Recenzent)
  Šupín Mikuláš (Recenzent)
  Zaušková Anna (Recenzent)
  Zvolen : Bratia Sabovci , 2011. - 1 elektronický optický disk [307 s.]
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Psychológia predaja elektronický zdroj
  Ilavská Alena TUZFESV - Katedra spoločenských vied
  Drličková Eva TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Pivarčiová Elena TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Zvolen : Lokálne stredisko dištančného vzdelávania pri TU vo Zvolene , 2001. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha