Výsledky vyhľadávania

 1. Marketing of wood products
  Šupín Mikuláš TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Kaputa Vladislav TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Šupín Mikuláš (Prekladateľ) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Kaputa Vladislav (Prekladateľ) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Paluš Hubert (Recenzent)
  Parobek Ján (Recenzent)
  Klubica Dominik (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2013. - 94 p. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 2. Marketing of wood products
  Šupín Mikuláš TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Kaputa Vladislav TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Paluš Hubert (Recenzent)
  Parobek Ján (Recenzent)
  Klubica Dominik (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2013. - 94 p. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 3. Návrh metodiky merania ukazovateľov výkonnosti CRM dizertačná práca
  Miklenčičová Renáta TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Kusá Alena (Školiteľ (konzultant)) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2010. - 165 s. : obr., tab., 3 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 4. Cestovný ruch v krajine
  Pichlerová Magdaléna TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Benčať Tibor TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Patúš Peter (Recenzent)
  Sláviková Dagmar (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2009. - 116 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 5. Obnoviteľné nosiče energie - ekonomika a životné prostredie
  Polák Matej
  Suchomel Jozef TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Stankievicz Boguslav
  Kocák Vladimír
  Koštiaľ Imrich (Recenzent)
  Víglaský Jozef (Recenzent)
  Košice : KARO-PRESS , 2009. - 182 s. : graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 6. Marketing a obchod 2009 : vplyv hospodárkej krízy na marketing a obchod
  Šupín Mikuláš (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen : Bratia Sabovci , 2009. - 264 s. : obr., tab., graf., 25 cm
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 7. Vyhodnotenie vplyvu vybraných nástrojov marketingového mixu na správanie sa spotrebiteľov pri kúpe nábytku
  Olšiaková Miriam TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Kusá Alena TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Križanová Anna (Recenzent)
  Zaušková Anna (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2008. - 84 s. : graf., tab.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 8. Marketing a obchod 2008 : zavedenie eura v Slovenskej republike a svetová finančná kríza. zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
  Šupín Mikuláš (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen : Národné lesnícke centrum , 2008. - 266 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 9. Kvalita dreva a obchod s drevom
  Greppel Eduard
  Šulek Rastislav TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Drličková Eva TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Paluš Hubert TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Radocha Marián (Recenzent)
  Zvolen : Národné lesnícke centrum , 2007. - 181 s. : 36 obr., tab., príl.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 10. Marketingové analýzy
  Kusá Alena TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Strišš Jozef (Recenzent)
  Drličková Eva (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2007. - 91 s.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha