Výsledky vyhľadávania

 1. Monitoring prevádzky odpadových vôd v železiarskom podniku
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ťažká Martina
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia XII. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. S. 119-130. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Kontrišová Oľga 1943- ; Zacharová Andrea 1980- ; Ollerová Hana 1974- ; Váľka Jozef 1952- ; Kontriš Jaroslav 1940- ; Gregor Juraj 1953- ; Samešová Dagmar 1956- ; Hybská Helena 1962- ; Benčaťová Blažena 1957- ; Veľková Veronika 1974-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Gamaspektrometrická analýza vzoriek čistiarenského kalu z čistiarne odpadových vôd vo Zvolene
  Vanek Miroslav TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Hybská Helena TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  15. Štiavnické dni : zborník 2014. CD ROM, [10] s. / Bečková Věra ; Cabáneková Helena ; Ficeriová Jana ; Gluch Augustín. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Neutralization of waste water from formaldehyde and heavy metals by activated clinoptilolite in electromagnetic fields
  Anisimov Maxim V.
  Beľčinskaja Larissa I.
  Strokova Kristina V.
  Sedliačik Ján TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Petuchova Galina A.
  / Sedliačik Ján 1968- ; Sedliačiková Mariana 1979- ; Bekhta Pavlo ; Beľčinskaja Larissa I. ; Curtu Ioan ; Dzurenda Ladislav 1955- Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle : XXI. sympózium, Zvolen, June 26-28, 2013 : zborník referátov. S. 80-85. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Výskum sklonu lamiel lamelového odlučovača pre zvýšenie separačnej účinnosti
  Parničanová Sláva
  Igaz Rastislav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Acta facultatis technicae : vedecký časopis Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky. Roč. 18, č. 1 (2013), s. 127-132. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-2
  článok

  článok

 5. Čistenie odpadových vôd z malých obcí - návrh koreňovej ČOV
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Mervartová Anna
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 27 (2012), s. 99-104
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 27
  článok

  článok

 6. Materiály energetických zariadení
  Kvasnová Petra TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Power system engineering, thermodynamics & fluid flow 2009 : 8th conference with international participation, June 18, 2009, Pilsen, Czech Republic. S. 135-140. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Možnosti spracovania čistiarenských kalov
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zem v pasci? 2008 : analýza zložiek životného prostredia : 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : 28.-30.4. 2008 Hotel Sitno, Vyhne, Slovenská republika. S. 148-153. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008 / Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Model lamelového odlučovača ako prostriedok na zvýšenie efektívnosti odlučovania
  Parničanová Sláva TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Černecký Jozef TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Technika odpadového hospodárstva : medzinárodný seminár, Zvolen 18.-19. september 2007. S. 76-81. -, 2007 Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Možnosti identifikácie fosforu ED-XRF spektrometrom
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zem v pasci? 2006. Analýza zložiek životného prostredia : I. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 238-244. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Emisie znečisťujúcich látok kovových prvkov z povrchovej úpravy galvanickým zinkovaním
  Lalík Vladimír TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Blaho Jozef TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zem v pasci? 2006. Analýza zložiek životného prostredia : I. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 392-402. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok