Výsledky vyhľadávania

 1. Prognózovanie vývoja dodávok dreva pre slovenský drevospracujúci priemysel
  Dzian Michal TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Šulek Rastislav (Recenzent)
  Moravčík Martin (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 72 s. : 12 obr., 12 tab.
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (6) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 2. Prognózovanie vývoja dodávok dreva pre slovenský DSP dizertačná práca
  Dzian Michal TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Šupín Mikuláš (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2017. - 140 s. : 30 obr., 18 tab.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85D30AFD358849054B9AB94E20A9&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Dopravná a manipulačná technika
  Krajčovičová Mária TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Svoreň Ján (Recenzent)
  Oswald Ján (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 208 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 4. Manipulation, transport and transport techniques
  Krajčovičová Mária TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Hricová Júlia TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Svoreň Ján (Recenzent)
  Knoflíček Radek (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 146 p. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 5. Budovanie a certifikácia systémov manažérstva kvality v teórii a praxi
  Gejdoš Pavol TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Potkány Marek (Recenzent)
  Jelačić Denis (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 69 s. : 27 obr., 7 tab., príl.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 6. Risk substances in woodworking industry - Ecotechnical methods of effective separation
  Ružinská Eva TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krajewski Krzysztof Jan
  Jabłoński Marek
  Hagara Vladimír
  Starecki Andrzej (Recenzent)
  Rousek Miroslav (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Warszawa : Warszaw University of Life Sciences Press , 2014. - 114 p. : 48 obr., 21 tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 7. Risk substances in woodworking industry - Ecotechnical methods of effective separation
  Ružinská Eva TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krajewski Krzysztof Jan
  Jabłoński Marek
  Hagara Vladimír
  Ružinská Eva (Prekladateľ) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Horka Matúš (Prekladateľ)
  Starecki Andrzej (Recenzent)
  Rousek Miroslav (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Warszawa : Warszaw University of Life Sciences Press , 2014. - 114 p. : 48 obr., 21 tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 8. Modifikácia polykondenzačných lepidiel minerálnymi adsorbentami pre drevárske výrobky dizertačná práca
  Varivodin Viačeslav A. TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Sedliačik Ján (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2014. - 102 s.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=17350&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Proces ďalšieho vzdelávania v drevárskom priemysle na Slovensku
  Selecký Erik TUZCDV - Centrum ďalšieho vzdelávania
  Galajdová Viera TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Vetráková Milota (Recenzent)
  Hitka Miloš (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 120 s. : 12 graf., 15 obr., 14 tab., 7 príl.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 10. Modely efektívnych piliarskych prevádzok pre podmienky SR dizertačná práca
  Štípalová Lenka TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Detvaj Juraj (Školiteľ (konzultant)) TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Zvolen, 2012
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=15676&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor